2
shared

ลพบุรีร่วมจิตอธิษฐานพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

30 เมษายน 2562 23:23 77
พสกนิกร จ.ลพบุรี ร่วมจิตอธิษฐานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ก่อนเคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี

 

วันนี้ (6 เม.ย.62) นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจ.ลพบุรี ได้กำหนดทำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ คือ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หน้าพระอุโบสถ วัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี โดยพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวงเพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์ผู้ดูแลสถานที่น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้อ่านคาถาพลีกรรมตักน้ำ และตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลงในขันน้ำสาคร

 

จากนั้นเวลา 12.39 นาที ได้เคลื่อนขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ริ้วขบวน ประกอบด้วย ราชรถอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขบวนอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ขบวนธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ขบวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มชาติพันธุ์ จิตอาสา และประชาชนทั่วไป จากหน้าวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ไปตามเส้นทางรอบเมืองลพบุรี ผ่านโบราณสถานสำคัญของจ.ลพบุรี ได้แก่ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด ศาลพระกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคลของประชาชน และวนกลับมายังวัดกวิศรารามราชวรวิหาร เพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำในพระอุโบสถ เพื่อเข้าพิธีทำน้ำอภิเษกในวันที่ 8 เม.ย.62 และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกในวันที่ 9 เม.ย.62

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับวัดกวิศรารามราชวรวิหาร ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างสำหรับพระสงฆ์รามัญไว้สำหรับสวดพระปริตร ทำน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระเจ้าอยู่หัว โดยน้ำที่นำมาใช้ในการสวดพระปริตรเพื่อเสกน้ำพระพุทธมนต์นั้น เป็นน้ำที่มาจากบ่อน้ำโบราณ ซึ่งเป็นบ่อน้ำแห่งนี้อยู่ ณ บริเวณหน้าหอพระไตรปิฏก เป็นบ่อวงกลมขนาดใหญ่ ขุดลึกด้วยศิลาแลงและอิฐ ความลึกประมาณ 10 เมตร ภายในบ่อมีน้ำใสบริสุทธิ์ ไม่เคยเหือดแห้ง ทางวัดได้บำรุงรักษาไว้อย่างดี และเคยมีการนำน้ำในบ่อน้ำแห่งนี้ไปใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ ของจังหวัดอยู่เนืองๆ ในงานพระราชพิธีสำคัญ

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง