6
shared

คกก.วัคซีนฯ อนุมัติจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่วงหน้างบ 2,930 ล้านบาท

5 ตุลาคม 2563 13:34 241
คกก.วัคซีนฯ อนุมัติจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่วงหน้างบ 2,930 ล้านบาท

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เห็นชอบหลักการเตรียมสั่งจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล่วงหน้าใช้ในไทย ปี 2021 วางกรอบงบประมาณไว้ 2,930 ล้านบาท

วันนี้ (5 ต.ค.63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นธาน การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่5/2563 พร้อม ด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยวันนี้เป็นการ ติดตามความก้าวหน้าแผนเร่งรัดการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) และการพิจารณา เร่งรัดงบประมาณ ในส่วนการเตรียมความพร้อมการถ่ายทอเเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนโควิด-19 ภายใต้การจัดสรรงบประมาณกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงแผน ที่เสนอขอรับการจัดสรรภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุภายหลังการประชุมว่า  คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบในแผนงบประมาณ เร่งรัด 2,339.24 ล้านบาท ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ที่จะจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็นการพัฒนาวัคซีนต้นแบบตั้งแต่ต้นน้ำ 860 ล้านบาท การเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการผลิตวัคซีนภายในประเทศ 1,149 ล้านบาท และการพัฒนาสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย ม.นเรศวร 30 ล้านบาท 

โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณาเรื่อง การจองวัคซีนล่วงหน้า ซึ่งทางคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้อนุมัติในแนวทางหลักการจองวัคซีนล่วงหน้า วางกรอบวงเงินไว้ประมาณ 2,930 ล้านบาท แต่งบในส่วนนี้ยังไม่ได้อนุมัติงบ แต่ได้มีการหารือคร่าวๆ คือ หากมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน ไทยมีอยู่ 2 แนวทาง คือ

1.การจองวัคซีนผ่านโคแวค ในร้อยละ 20 จากจำนวนประชากรในประเทศไทย และแนวทาง 2.การร่วมมือแบบทวิภาคี กับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนที่กำลังทดลองในมนุษย์ระยะ 3 ร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรในประเทศไทย รวมแล้ว คือ ร้อยละ 50 ของประชากรในประเทศ จากข้อมูลจำนวนวัคซีนจะเป็น 2 โดส ต่อ 1 คน ทำให้ประเทศไทยต้องมีงบประมาณสนับสนุนล่วงหน้าประมาณ ร้อยละ 15 จะอยู่ที่ 2,930 ล้านบาท

ด้าน นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ระบุว่า การจองวัคซีนล่วงหน้าเพื่อให้ไทยในปี 2021 สามารถมีวัคซีนป้องกันโควิด-19 ใกล้เคียงกับประเทศอื่น โดยกรอบวงเงินที่เสนอไป เป็นเพียงกรอบในหลักการเท่านั้น เนื่องจากยังไม่มีราคาชัดเจนสำหรับวัคซีน 

สำหรับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด ร้อยละ 50 หากได้ในอนาคต ตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มความจำเป็นในการใช้งาน เบื้องต้นต้องจัดสรรให้บุคลากรที่อยู่ในส่วนหน้าของการป้องกันโควิด-19 เช่น บุคลากรทางการแพทย์ก่อน  

เบื้องต้นหากคำนวณจากจำนวนวัคซีนร้อยละ 50 ที่ไทยจะดำเนินการจอง คาดมีประชากรประมาณ 33 ล้านคน รวมประมาณ 66 ล้านโดส

ทั้งนี้ บริษัทวัคซีนที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะทำการเจรจานั้น ทางผู้อำนวนการสถาบันวัคซีนฯ ขอยังไม่เปิดเผยรายชื่อ เนื่องจากยังต้องรอดูความชัดเจนก่อน

ขณะที่ ความคืบหน้าการผลิตวัคซีนต้นแบบ mRNA ที่จุฬาฯ ส่งไปผลิตยังต่างประเทศ เบื้องต้น โรงงานผลิตวัคซีนต้นแบบได้ทำการผลิตวัคซีน คาดเดือนมกราคมส่งถึงไทย เตรียมทดลองในมนุษย์ระยะที่ 1

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE