3
shared

จี้ปฏิรูป "ประกันสังคม" เป็นองค์กรอิสระ ชงตั้งบอร์ดใหม่

4 ตุลาคม 2563 19:44 386
จี้ปฏิรูป "ประกันสังคม" เป็นองค์กรอิสระ ชงตั้งบอร์ดใหม่

ผู้ประกันตนเตรียมยื่นข้อเสนอต่อสำนักงานประกันสังคม เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งบอร์ดใหม่ ให้ผู้ประกันตนทั้ง 14 ล้านคนมีสิทธิ์เลือก ให้แยกประกันสังคมเป็นอิสระเหมือนกับ สปสช.

วันนี้ (4 ต.ค.63) ที่ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว มีการจัดเวทีเสวนา "ฟังเสียงเจ้าของเงิน : ประชาชนต้องมีสิทธิร่วมบริหารประกันสังคม" จัดโดย เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรม และกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ

ทั้งนี้ หนึ่งในข้อเรียกร้องสำคัญในเวทีเสวนาดังกล่าว คือ ให้มีการปฏิรูปโครงสร้างในการบริหารจัดการประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระจากหน่วยงานรัฐ ให้เหมือนกันกรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. 

นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผู้ประกันตนและนักเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันกฎหมายประกันสังคม  ระบุว่า ที่ผ่านมา การตรวจสอบทำได้ยาก เงินที่นำไปลงทุน กรรมการบอร์ดประกันสังคมที่มาจากฝั่งลูกจ้างจะรับรู้น้อยมาก ไม่รู้ถึงการลงทุนนี้นำมาสู่การเติบโตอย่างไร นอกจากนี้ ยังพบปัญหาที่ประกันสังคมที่มีความล่าช้าของของการเบิกจ่ายเงิ

รวมทั้งเรื่องการครอบคลุมสิทธิสวัสดิการต่างๆที่ยังเป็นปัญหา และเห็นตรงกันว่าต้องการให้ประกันสังคมเป็นอิสระจากภาครัฐ และมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ที่มาจาการเลือกตั้ง โดยให้ผู้ประกันตนทั้ง 14 ล้านคนมีสิทธิ์เลือก เพราะเงินประกันสังคมมีมากถึง 2 ล้านล้านบาท แต่บอร์ดประกันสังคมไม่มีความรู้ ไม่มีศักยภาพในการบริหาร

ที่ผ่านมา 30 ปี ไม่เคยมีการปรับปรุงการจัดการบอร์ดประกันคม จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องปฏิรูปให้บอร์ดมาจากการเลือกตั้ง เพื่อให้ตรวจสอบได้

ขณะที่ ในเวทีเสวนายังสะท้อนมุมมองว่า สปสช.ที่เป็นองค์กรอิสระ มีสวัสดิการหลายอย่างดีกว่าประกันสังคม และเป็นสิทธิฟรี ดังนั้น จึงต้องมาดูระบบสุขภาพของคนไทยว่าจะเป็นอันเดียวกันได้หรือไม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดความเท่าเทียมกัน หรืออาจะมีหน่วยงานหนึ่งเกิดขึ้นมาเพื่อดูแลด้านสุขภาพผู้ประกันตนโดยเฉพาะ แยกออกมาจากประกันสังคมที่ดูแลเรื่องสวัสดิการชราภาพ ว่างงาน และสงเคราะห์บุตร


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE