1
shared

กรมพลศึกษา จัดประกวดออกกำลังกายผู้สูงอายุ

25 เมษายน 2562 00:00 16
กรมพลศึกษา จัดประกวดต้นแบบการออกกำลังกาย โดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยม

 

วันนี้ (5 เม.ย.62) กรมพลศึกษา ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดการประกวดต้นแบบการออกกำลังกายจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน A โดยมี ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางผู้เข้าประกวด เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

โดยงานประกวดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุในชุมชน ชมรมต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศได้มีการตื่นตัว และตระหนักถึงการออกกำลังกาย ซึ่งครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก นับเป็นการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชน และยังเผยแพร่ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย