14
shared

หนองคาย! สรุปยอดบั้งไฟพญานาคอย่างไม่เป็นทางการ

3 ตุลาคม 2563 09:25 2538
หนองคาย! สรุปยอดบั้งไฟพญานาคอย่างไม่เป็นทางการ

หนองคาย! สรุปยอดบั้งไฟพญานาคอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 จังหวัดหนองคาย สรุปยอด “บั้งไฟพญานาค” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อย่างไม่เป็นทางการ ที่มีการรายงานโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับสถานีวิทยุในจังหวัดหนองคาย ปีนี้มีลูกไฟเกิดขึ้น จำนวน 575 ลูก ในพื้นที่ 3 อำเภอ เกิดขึ้นมากที่สุดในเขตอำเภอโพนพิสัย จำนวน 295 ลูก แยกเป็น บ้านหนองแก้ว ตำบลกุดบง จำนวน 150 ลูก บ้านหนองกุ้ง ต.กุดบง จำนวน 140 ลูก และหน้าวัดไทย จำนวน 5 ลูก

รองลงมาคืออำเภอรัตนวาปี เกิดขึ้น จำนวน 278 ลูก แยกเป็น บ้านตาลชุม ต.รัตนวาปี จำนวน 128 ลูก บ้านท่าม่วง จำนวน 120 ลูก และบ้านเปงจาน ต.โพนแพง จำนวน 30 ลูก และที่อำเภอเมือง เกิดขึ้นที่บ้านหาดคำ ต.หาดคำ จำนวน 2 ลูก รวม ทั้งสิ้น 575 ลูก

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE