2
shared

กระเป๋าฉีก!สินค้าเกษตรราคาขยับขึ้นยกแผง

25 เมษายน 2562 00:00 140

ธ.ก.ส.คาดราคาสินค้าเกษตรเดือนเม.ย. ปรับขึ้นทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยางพารา-มันสำปะหลัง-สุกร ส่วนข้าว-น้ำตาลทรายดิบ-ปาล์มน้ำมัน-กุ้ง มีแนวโน้มราคาปรับตัวลดลง

วันนี้ ( 5 เม.ย. 62 )นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรเดือนเมษายนทำโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ว่าราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นอยละ 0.50-1.50 อยู่ที่ 8.08-8.16 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตข้ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นจากการลดการนำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้ในผลิตอาหารสัตว์

 

ยางพาราแผ่นดิบ ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38-7.48 อยู่ที่ 43.49-46.57 บาท/กก. เนื่องจากเป็นช่วงฤดูยางผลัดใบ เกษตรกรหยุดกรีดยาง ประกอบกับภาวะอากาศที่แล้งส่งผลต่อปริมาณน้ำยางที่กรีดได้ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลง มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46 -3.70 อยู่ที่ 2.17-2.25 บาท/กก.เนื่องจากราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น และสุกร ราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09–0.84 อยู่ที่ 66.50–70.00 บาท/กก. เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ประกอบกับสภาวะอากาศร้อนส่งผลให้สุกรเจริญเติบโตช้าทำให้ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดลดลง

 

ด้านสินค้าเกษตรที่จะมีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาลดลงร้อยละ 0.46-1.85 อยู่ที่ราคา 7,423-7,526 บาท/ตัน เพราะค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและผลผลิตข้าวนาปรังกำลังทยอยออกสู่ตลาด ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาจะลดลงร้อยละ 1.09-3.37 อยู่ที่ 15,231-15,593 บาท/ตัน เนื่องจากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง