6
shared

มท.ชวนประชาชนร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 6 ,8 และ 9 เม.ย.นี้

25 เมษายน 2562 00:00 102
มท.ชวนประชาชนร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก 6 ,8 และ 9 เม.ย.นี้

มหาดไทย เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในพิธีการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6, 8 และ 9 เม.ย.62 โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองพร้อมเพรียงกัน

 

วันนี้ (5 เม.ย.62) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยความพร้อมตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ว่า ในขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมกันจัดเตรียมพิธี และพร้อมที่จะดำเนินการพิธีพลีกรรมตักน้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกประการ

 

สำหรับการจัดทำน้ำอภิเษกในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 107 แหล่ง และน้ำจากสระศักดิ์สิทธิ์ 4 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระเกษ สระคา และสระยมนา ในจังหวัดสุพรรณบุรี และแม่น้ำ 5 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำราชบุรี และแม่น้ำเพชรบุรี มีกำหนดการจัดทำน้ำอภิเษกในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้

 

-วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 “พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์”

 

เวลา 10:00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี / การอ่านโองการบวงสรวง เพื่อบูชาเทพยดา เทพารักษ์

ฤกษ์เวลา 11:52 – 12:38 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาคร และเคลื่อนขบวนรถไปยังสถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด

 

-วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 “พิธีทำน้ำอภิเษก”

 

เวลา 15:00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี / ผู้ว่าราชการจังหวัดจุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องสังเวยบูชาฤกษ์

เวลา 17:00 น. ประธานสงฆ์ประกาศชุมนุมเทวดาในการพิธีทำน้ำอภิเษก

ฤกษ์เวลา 17:10 – 22:00 น. ประธานสงฆ์จุดเทียนชัย และเทียนพุทธาภิเษก / พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย

 

-วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 “พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก”

 

เวลา 09:00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณประกอบพิธี / ผู้ว่าราชการจังหวัด จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เวลา 10:00 น. พระเถราจารย์ดับเทียนชัย / พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาดับเทียนชัย

เวลา 12:00 น. ตั้งพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

 

อย่างไรก็ตาม พลเอกอนุพงษ์ ยังเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคน ร่วมในพิธีอันเป็นมงคล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี โดยสามารถเข้าร่วมพิธีได้ ในวันที่ 6, 8 และ 9 เมษายน 2562 ตามกำหนดการที่กล่าวข้างต้น โดยแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง