3
shared

เร่งเครื่อง "อีอีซี" ปลุกเศรษฐกิจประเทศ

2 ตุลาคม 2563 11:23 72
เร่งเครื่อง "อีอีซี" ปลุกเศรษฐกิจประเทศ

นายกรัฐมนตรี ให้ความเชื่อมั่นนักลงทุน เดินหน้าขับเคลื่อนการลงทุนใน อีอีซี อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับโลจิสติกส์ครบวงจร รถ ราง เรือ อากาศ ตามเป้าหมาย "เชื่อมไทย เชื่อมโลก"

การลงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เพื่อประชุมร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อส่งเสริมการลงทุนใน อีอีซี  ยุค New Normal  วานนี้ (1 ต.ค.) ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน อีอีซี  ซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในอนาคต   พร้อมกันนี้ ยังร่วมประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ พร้อมรับฟังรายงานสรุปโครงการท่าเรือบก (Dry Port) ท่าเรือแหลมฉบัง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภายใต้การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง (CEO ) จากบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศ นายกรัฐมนตรี ขอบคุณนักลงทุนที่เชื่อมั่นและมีการขยายการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ อีอีซี ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง โควิด-19 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า รัฐบาลไม่เคยหยุดคิด ยังคงมุ่งทำงานเพื่อวางรากฐานประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไป ยืนยันว่า รัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่ในการส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทุกการลงทุนในทุกพื้นที่ทั้ง อีอีซี  และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไทยนำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ในภาคธุรกิจเป็นประเทศแรกในภูมิภาคด้วย ในส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานใหม่ ซึ่งงาน JOB EXPO ที่จัดขึ้นได้รวบรวมงานทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 1 ล้านอัตรา รวมทั้งการวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว ตามทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย

สำหรับ อีอีซี ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตอบโจทย์การลงทุนของอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต แม้ช่วงวิกฤต โควิด-19 การลงทุนใน อีอีซี  ก็ยังอยู่ในระดับสูง ช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา มีคำขอรับการส่งเสริม จำนวน 277 โครงการ และมีมูลค่าเงินลงทุนกว่า 85,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 54 ของคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งประเทศ  ทั้งนี้ โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ต่าง ๆ ใน อีอีซี  ทั้งโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการเมืองการบินอู่ตะเภา โครงการขยายท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการขยายท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด รวมทั้งโครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม EECi ที่ จังหวัดระยอง ได้ผู้ชนะการประมูลครบถ้วนแล้ว

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี  เชิญชวนนักลงทุนไทยและต่างชาติ ทั้งการลงทุนในไทยทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมทั้งด้านโลจิสติกส์ ระบบรถไฟความเร็วสูง สาธารณูปโภค แหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรม รวมทั้งแรงงานฝีมือทั้งในและนอกระบบเพื่อตอบสนองการลงทุนของภาคเอกชน พร้อมเชิญชวนให้เอกชนแสวงหาโอกาส หรือ เพิ่มการลงทุนที่ก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ตามมาอีกจำนวนมาก


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline