3
shared

รร.สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ เปิดห้องเรียน EP เกินจำนวนที่ขออนุญาต

30 กันยายน 2563 10:30 979
รร.สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ เปิดห้องเรียน EP เกินจำนวนที่ขออนุญาต

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เผย จากการตรวจสอบโรงเรียนสารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ พบเปิดห้องเรียน EP เกินกว่าที่ขออนุญาต อยู่ระหว่างให้โรงเรียนชี้แจงเอกสารการขยายห้องเรียน

วันนี้ (30 ก.ย.63) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยกับทีมข่าว TNN ช่อง 16 ว่า จากการสอบถามทาง รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ ถึง ห้องเรียน EP โดยมีหลักฐานว่าทาง สช.อนุญาตให้ทางโรงเรียนเปิดห้องเรียน EP หรือ อิงลิชโปรแกรม ได้แค่ 15 ห้อง แต่พอตรวจสอบพบว่า ทางโรงเรียนเปิดห้อง EP ถึง 90 ห้อง ซึ่งเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้ และพบว่าบางระดับชั้นมีนักเรียนเกินกว่าที่กำหนด

ทั้งนี้ ได้สั่งให้โรงเรียนแก้ไข้ให้เหลือห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน ภายใน 15 วัน และรับนักเรียนในเทอมหน้าต้องไม่เกิน 25 คนต่อห้อง ซึ่งการขออนุญาตให้มีห้องเรียน EP จะอนุญาตให้เพียงระดับชั้นละ 1 ห้องเท่านั้น เช่น อนุบาล 1 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 2 จำนวน 1 ห้อง อนุบาล 3 จำนวน 1 ห้อง จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ส่วนในระดับชั้นมัธยมฯ นั้น กำหนดให้ห้องละไม่เกิน 30 คน โดยค่าใช้จ่ายต่อเทอม ไม่เกิน 40,000 บาท ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าประกัน ค่าว่ายน้ำ ค่าตรวจสารเสพติด ค่าทักษะเรียนเสริม ค่าอื่นๆ

สำหรับ รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ มีนักเรียนประมาณ 3,000 กว่าคน มีการรับเงินอุดหนุนอยู่ที่ 1,540 กว่าคน ไม่ได้รับเงินอุดหนุนถึง 2,000 กว่าคน ทำให้เป็นข้อสังเกตว่าเงินที่ไม่ได้รับอุดหนุนส่วนที่เหลือหายไปไหน สันนิษฐานว่า เป็นนักเรียนของอิงลิชโปรแกรม หรือ ห้อง EP

จากนั้นเจ้าหน้าที่ สช.ไล่ตรวจสอบใบอนุญาตในการขอเปิดห้อง EP ชั้นละ 1 ห้อง แต่ความจริงไม่ได้ดำเนินการตามที่ขออนุญาต กลับเปิดเกินที่กำหนด

สิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ คือ การตรวจสอบเพิ่มเติมว่า มีการขอขยายการเปิดหรือไม่ เบื้องต้นสอบถามใครก็ตอบไม่ได้ โดย รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ อยู่ในเขตนนทบุรี ทำให้การอนุญาตที่ผ่านมาอยู่ในความริบผิดชอบของศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การขอเปิดห้องเรียน EP ไม่ว่าจะของรัฐหรือเอกชน จะต้องทำเรื่องขออนุญาตโครงการ ไปยังรัฐมนตรีศึกษาธิการ ซึ่งมีอำนาจสูงสุดในการขออนุมัติโครงการ ส่วนในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีหน้าที่แค่เห็นชอบ ซึ่งในโครงการต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องเก็บค่าเทอมเท่าไร รวมถึงค่าเรียนเสริมอะไรบ้าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าอื่นๆ ให้เบ็ดเสร็จ จะไม่มีการเรียกเก็บเพิ่ม

สำหรับห้องเรียน EP ถือเป็นการศึกษาทางเลือก แต่เดิมไม่มีการเปิดสอน แต่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นว่า บ้านเมืองมีการเติบโตตามยุคสมัย มีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ ทางโรงเรียนที่พอจะมีกำลังมีงบประมาณ มีความพร้อมให้สามารถเปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรมได้ และอนุญาตให้เก็บค่าเล่าเรียนในอัตราที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ โรงเรียนที่เปิด EP ทุกแห่งจะต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อให้โอกาสกับเด็กที่ไม่มีทุน โดยทุกแห่งต้องเอากองทุนดังกล่าวไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดทุนทรัพย์ได้เข้าถึงด้วยปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

ทั้งนี้ โรงเรียนเอกชนแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล ในการแยกกันบริหาร เพราะฉะนั้นคำว่า "สารสาสน์" แต่ละที่จะแยกกันบริหาร เช่น รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ มีความเป็นเอกเทศน์ เป็นนิติบุคคล ความผิดก็จะอยู่ที่นี่ เพราะฉะนั้นจะไปโยงกับสารสาสน์ที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่ว่ามีการตรวจสอบขยายผล มีหลักฐานว่า สารสาสน์ที่อื่นมีส่วนสนับสนุนในการกระทำความผิด ก็จะมีความผิดไปด้วย

ขณะที่ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ แจงถึงประเด็นดังกล่าว มีการเก็บค่าธรรมเนียม ห้อง EP โดยเก็บปีละ 80,000 บาท เทอมละประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ทางโรงเรียน ระบุว่า หากผู้ปกครอง พบว่า ทางโรงเรียนเก็บเงินเกินกว่า ที่ สช. กำหนด ทางโรงเรียนยินยอมจะจ่ายเงินคืนแก่ผู้ปกครอง

จากการสอบถามกับผู้ปกครองโรงเรียนสารสานส์วิเทศราชพฤกษ์ พบว่า หลักสูตรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ มีประมาณ 3 หลักสูตรหลักๆ คือ

- ห้องเรียน IEP หรือ International English Program เน้นการเรียน พูด เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ประกอบด้วย ครูเจ้าของภาษา 1 คน เป็นหลักในการสอน ครูผู้ช่วย สัญชาติฟิลิปปินส์ หรือสัญชาติอื่นๆ 1 คน และครูพี่เลี้ยง คนไทย 1 คน ค่าเทอมประมาณ 53,000-55,000 บาทต่อเทอม

-ห้องเรียน EP หรือ English Program ประกอบด้วย ครูสัญชาติ ฟิลิปปินส์ หรือครูสัญชาติอื่น เป็นหลักในการสอน 1 คน ครูผู้ช่วย คนไทย 1 คน ค่าเทอมประมาณ 34,000 บาทต่อเทอม

-ห้องเรียนสามัญ-อาเซียน Asean Bilingual Program หลักสูตรสามัญ เหมือนโรงเรียนทั่วไป ค่าเทอมตั้งแต่ 13,260-17,170 บาทต่อเทอม

อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเทอมจะแตกต่างกันในแต่ระดับชั้นด้วยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE