18
shared

รีบเติมด่วน! ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน มีผลวันพรุ่งนี้

29 กันยายน 2563 17:24 811
รีบเติมด่วน! ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน มีผลวันพรุ่งนี้

รีบเติมด่วน! ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคากลุ่มเบนซิน 50 สต./ลิตร เว้น E85-ดีเซล ขึ้น 30 สต. มีผลวันพรุ่งนี้

วันนี้ (29ก.ย.63) บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร และดีเซล ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.63 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลวันพรุ่งนี้ เป็นดังนี้ น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station อยู่ที่ลิตรละ 29.66 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 22.25 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.98 บาท, E20 ลิตรละ 20.74 บาท, E85 ลิตรละ 18.34 บาท, ดีเซล B7 ลิตรละ 21.59 บาท, B10 ลิตรละ 18.59 บาท และ B20 ลิตรละ 18.34 บาท โดยราคาขายปลีกดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่น


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE