5
shared

ครู รร.สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ 5 คน ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

29 กันยายน 2563 17:13 887
ครู รร.สารสาสน์ฯ ราชพฤกษ์ 5 คน ใบประกอบวิชาชีพหมดอายุ

เลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เผยผลการตรวจสอบบุคลากร รร.สารสาสน์วิเทศ ราชพฤกษ์ พบ มีครู 5 คน ใบประกอบวิชาชีพครูหมดอายุ

วันนี้ (29 ก.ย.63) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุว่า จากการตรวจสอบบุคลากรภายในโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พบว่า มีครู 5 คน ที่ใบประกอบวิชาชีพครู หมดอายุ ซึ่งทางโรงเรียนต้องทำการชี้แจงเรื่องดังกล่าว รวมถึงตามกฎหมาย โรงเรียนเอกชน สามารถมีครูผู้สอนได้ไม่เกิน 140 คน แต่โรงเรียนดังกล่าว กลับพบบุคลากรมากถึง 400 คน ซึ่งต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดว่า แบ่งเป็นตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนใดบ้าง 

สำหรับการรับครูในการสอนของโรงเรียนเอกชน กฎระเบียบคล้ายกับโรงเรียนรัฐบาล เบื้องต้นจะต้องเป็นครูที่มีใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าเป็นครูฝึกสอนหรือนักศึกษาฝึกสอน จะต้องมีใบอนุญาตจากทางสภาครู ขณะที่การรับพี่เลี้ยงนั้น ที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนจะเป็นผู้จัดสรรบุคลากรเอง 

 "คนเป็นครูต้องมีใบอนุญาตประกอบอวิชาชีพ ถ้าใครก็ตามที่จบปริญญาตรี แล้วยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่มีประสบการณ์ สามารถทำเรื่องขอหนังสือให้คุรุสภาขออนุญาตเป็นการชั่วคราวได้ คราวละ 2 ปี แต่คุณไม่สามารถไปสอนที่โรงเรียนอื่นได้

ส่วนนักศึกษาฝึกสอน ที่มีเฉพาะความรู้ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอน แต่ต้องการมาฝึกสอนประมาณ 1 ปี ต้องทำเรื่องขอหนังสืออนุญาตการสอน สิ่งสำคัญคือไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะเข้ามาสอนได้ แต่มีที่กฎหมายยกเว้นได้ เช่น วิทยากรพิเศษที่สถานศึกษาเชิญมาบรรยาย" นายอรรถพล กล่าว

ขณะที่ การอบรมพิเศษในครูผู้สอนปฐมวัย ทางเลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระบุว่า เบื้องต้นยังไม่มีที่เป็นข้อกำหนดชัดเจน แต่ภายใต้ระบบประกันคุณภาพที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาประเมินมีตัวชี้วัด ว่า ถ้าต้องการให้ผ่านประเมินคุณภาพระดับปฐมวัย จะต้องมีครูที่เรียนจบปฐมวัยเป็นการเฉพาะถึงจะผ่านเกณฑ์

สำหรับบทลงโทษบุคคลที่แอบอ้างสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย โดยบทลงโทษผู้กระทำผิดเงื่อนไขว่าด้วยกฎหมาย ตาม พ.ร.บ สภาครู มีอยู่ 2 มาตรา คือ มาตรา 43 ที่กำหนดว่าผู้ใดก็ตามที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแล้วไปประกอบวิชาชีพ มีโทษคุก2ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

และมาตรา 46 ระบุไว้ว่า บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและพยายามแสดงตัวด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ให้คนอื่นเข้าใจว่า ตนเองมีใบอนุญาต มีบทลงโทษ จำคุก 3 ปี  ปรับ 60,000 บาท อีกทั้งในมาตรเดียว ยังระบุอีกว่า ผู้ว่าจ้างคนที่ไม่มีสิทธิเป็นครูมาเป็นครู มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE