14
shared

มติครม.ไฟเขียวมาตรการ คนละครึ่ง - เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

29 กันยายน 2563 15:01 1729
มติครม.ไฟเขียวมาตรการ คนละครึ่ง - เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มติครม.ไฟเขียวมาตรการ คนละครึ่ง ไม่เกิน 3,000 บาท - เพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

วันนี้ (29ก.ย.63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการ“คนละครึ่ง” สนับสนุนค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ประชาชนตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล แอลกอฮอล์ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 

ทั้งนี้ ประชาชนจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ส่วนร้านค้าจะใช้แอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" คาดว่าจะช่วยกระตุ้นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ได้อีกราว 0.18%

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.) 13.9 ล้านคน วงเงิน 20,900 ล้านบาท เงื่อนไขเบิกเป็นเงินสดไม่ได้ ต้องใช้ผ่านร้านค้าธงฟ้าเท่านั้น 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE