4
shared

ข่าวดี!อียูเปิดนำเข้าข้าวไทยแบบ ปลอดภาษีล็อต ต.ค.63กว่า 2.4 หมื่นตัน

29 กันยายน 2563 11:38 125
ข่าวดี!อียูเปิดนำเข้าข้าวไทยแบบ ปลอดภาษีล็อต ต.ค.63กว่า 2.4 หมื่นตัน

พาณิชย์ เตรียมออกหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ภายใต้โควตาภาษีนำเข้าข้าวขาวร้อยละ 0 งวดเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณ 24,883 ตัน ให้ทันตามกำหนด

วันนี้ ( 29 ก.ย.63) นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกประกาศปริมาณโควตาคงเหลือสำหรับข้าวขาว (ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหอมไทยและข้าวนึ่งชนิด 100%) งวดเดือนตุลาคม 2563 ปริมาณ 24,883.42 ตัน โดยไม่จำกัดแหล่งกำเนิดสินค้า ในอัตราภาษีนำเข้าร้อยละ 0  ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปต้องยื่นขอ Import Licences: IL ภายใน 10 วันทำการแรกของเดือนตุลาคม 2563

โดยผู้ส่งออกข้าวไทยที่ประสงค์จะใช้สิทธิโควตาดังกล่าว ต้องยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (Export Certificate : EC) กับกรมการค้าต่างประเทศเพื่อส่งให้ผู้นำเข้ายื่นขอ Import Licences: IL กับหน่วยงานทางสหภาพยุโรปสำหรับการนำเข้าข้าวต่อไป 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ส่งออกข้าวไทยสามารถใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น กรมฯ จะเปิดให้ผู้ส่งออกข้าวที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกข้าวไว้กับกรมการค้าต่างประเทศและมีสถานภาพเป็นผู้ส่งออกข้าวยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป (Export Certificate : EC) งวดเดือนตุลาคม 2563 ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน – 14 ตุลาคม 2563 โดยยื่นคำร้องผ่านระบบการให้บริการออกใบอนุญาตและออกหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้าทั่วไปทาง http://edi2.dft.go.th และติดต่อขอรับหนังสือรับรอง EC ฉบับจริง ได้ที่สำนักบริการการค้าต่างประเทศ ชั้น 3 กรมการค้าต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมพิเศษการส่งออกข้าว

กรมการค้าต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ส่งออกข้าวไทยยื่นขอหนังสือรับรองการส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรปงวดเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะผลักดันข้าวคุณภาพดีของไทยส่งสหภาพยุโรปได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากข้าวไทยเป็นที่ยอมรับและตลาดสหภาพยุโรปมีความต้องการ

ทั้งนี้ ในปี 2563 (มกราคม - สิงหาคม) ประเทศไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป ปริมาณทั้งสิ้น 146,362 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,382.56 ล้านบาท หรือ  140.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE