2
shared

ส.ว.ยังเสียงแตก! ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สนับสนุนให้แก้ไขรธน.

24 กันยายน 2563 17:02 132
ส.ว.ยังเสียงแตก! ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สนับสนุนให้แก้ไขรธน.

รัฐสภาพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วันสุดท้าย - สมาชิกวุฒิสภา ยังเสียงแตก แต่ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่สนับสนุนให้แก้ไข

วันนี้ (24ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมรัฐสภา อยู่ระหว่างการลงมติญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทั้ง 6 ญัตติตามที่พรรคร่วมรัฐบาล และฝ่ายค้าน เสนอ ในวาระแรกขั้นรับหลักการ หลังที่ประชุมได้ใช้เวลาราว 24 ชั่วโมงในการอภิปรายจนเสร็จสิ้น 

การลงมติ จะต้องเป็นการลงมติแบบเปิดเผย ขานรายชื่อ และขานมติรายบุคคล ซึ่งคาดว่า จะใช้เวลาลงมติทั้งหมดจนเสร็จสิ้นภายใน 5-6 ชั่วโมง และมติรับหลักการนั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 กำหนดการลงมติในวาระแรก จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบจากรัฐสภา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือ 369 เสียง จากสมาชิกทั้งหมดขณะนี้ 737 และในจำนวน 369 เสียงดังกล่าว ยังจะต้องมีเสียงเห็นชอบจากวุฒิสภา ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง 

แต่การอภิปรายของวุฒิสภา ตลอด 2 วันที่ผ่านมา ก็ยังคงเสียงแตก ไม่สามารถสรุปทิศทางที่แน่ชัดได้ เพราะส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนให้แก้ไข และไม่สนับสนุนให้ตั้ง ส.ส.ร. มีเพียงส่วนน้อยที่สนับสนุนให้แก้ไข

ขณะที่ ส.ส.รัฐบาล และฝ่ายค้าน ได้พยายามโน้มน้าวให้ ส.ว.รับหลักการต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีทางเลือก ใส่พานให้ ส.ว.ได้พิจารณา เพื่อดับไฟในบ้านเมือง ทั้งความขัดแย้งการเมือง โครงสร้างสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE