2
shared

เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ยกระดับงานสาธารณูปโภค

24 กันยายน 2563 12:27 256
เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ยกระดับงานสาธารณูปโภค

เทศบาลตำบลมาบข่า จังหวัดระยอง ยกระดับงานสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC

วันนี้ (24ก.ย.63) นายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า กล่าวว่า เทศบาลตำบลมาบข่า ระยอง ได้ดำเนินการยกระดับงานสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการขยายตัวของพื้นที่ EEC ติดตั้งไฟแสงสว่าง High-mast สูง 15 เมตร บริเวณถนนแยกสายหลักและสายรอง ทั้งพื้นที่ วงเงินกว่า 6 ล้านบาท

“เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโรงไฟฟ้ามาตาพุด ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด เพื่อรองรับเส้นทางโลจิสติกส์และรองรับพื้นที่ EEC ต้องขอบพระคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์  และกรรมการกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด ที่อนุมัติงบประมาณจำนวนนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน” นายอาจิน กล่าว ขณะที่นายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ตำบลมาบข่า อยู่ในเขตพื้นที่ EEC จึงจำเป็นต้องเตรียมการทุกๆด้านเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า ประกอบกับ ปีนี้ทุกพื้นที่ประสบวิกฤติด้านโรคระบาด Co-vid19 ทำให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลมาบข่า ต่ำกว่าเป้าหมาย เมื่อได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้ามาบตาพุด ถือได้ว่าเป็นการได้รับการจัดสรรถูกเวลา เพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวนมากที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา นับหมื่นคน


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE