7
shared

ประกันสังคมซื้อหุ้นBBL ดันสัดส่วนเป็น5.0102%

1 ตุลาคม 2563 07:43 539
ประกันสังคมซื้อหุ้นBBL  ดันสัดส่วนเป็น5.0102%

สำนักงานประกันสังคมไม่สน ข่าวลบ เดินหน้าลุยหุ้นต่อ ล่าสุดเก็บหุ้นแบงก์กรุงเทพ ดันสัดส่วนถือหุ้นแตะระดับ 5.0102%

สำนักงานประกันสังคม ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้ซื้อหุ้นธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL จำนวน 370,500 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0194% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้น 95,637,161หุ้น หรือคิดเป็น 5.0102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยในโครงสร้างผู้ถือหุ้น สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 3 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline