3
shared

ADVANCE CAPITALซื้อ7UPยึดหุ้นใหญ่อันดับ2

23 กันยายน 2563 07:52 79
ADVANCE CAPITALซื้อ7UPยึดหุ้นใหญ่อันดับ2

ADVANCE CAPITAL PARTNERS เข้าซื้อ 7UP 181 ล้านหุ้น ขยับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2

ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE., LTD.  ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้ซื้อหุ้นบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP จำนวน 181,653,042 หุ้น หรือคิดเป็น 5.4016% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้น 228,942,671 หุ้น หรือคิดเป็น 6.8078% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และทำให้ ADVANCE CAPITAL PARTNERS PTE., LTD. ขยับขึ้นมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 2 ของ เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ 

สำหรับ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานทดแทนและสาธารณูปโภค ที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนา ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย โดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline