5
shared

ประกันสังคมเก็บหุ้นปูนใหญ่ ขยับสัดส่วนเป็น5.0153%

23 กันยายน 2563 07:36 666
ประกันสังคมเก็บหุ้นปูนใหญ่  ขยับสัดส่วนเป็น5.0153%

สำนักงานประกันสังคม เข้าเก็บหุ้นปูนใหญ่ อีก 4 แสนหุ้น ขยับสัดส่วนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.0153%

สำนักงานประกันสังคม ได้รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. โดยเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้ขายหุ้นบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC จำนวน 400,000 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

ส่งผลให้จำนวนหุ้นในพอร์ตเพิ่มขึ้น 60,184,110 หุ้น หรือคิดเป็น 5.0153% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยในโครงสร้างผู้ถือหุ้น สำนักงานประกันสังคม เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ลำดับที่ 3 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline