3
shared

อุตรดิตถ์! เชิญเที่ยวเทศกาลลางสาด-ลองกองหวาน

22 กันยายน 2563 14:58 57
อุตรดิตถ์! เชิญเที่ยวเทศกาลลางสาด-ลองกองหวาน

จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563

วันที่ 22 กันยายน 2563 ที่บริเวณ ลานน้ำตกแม่พูล ตำบลแม่พูล​ อำเภอลับแล​ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายประโชติ​ นิลรัตน์​ เกษตรจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นางปัทมาวดี​ สุปัญญา​ ผู้แทนพัฒนา​การจังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายอุเทน​ โล่พานิช​ นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง​ พร้อมด้วยนายจรูญ​ ปัญญายงค์​ นายกอบต.แม่พูลได้ร่วมกันแถลงข่าว เชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563

  

สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์มีไม้ผลที่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดมีความอุดมสมบูรณ์อุดมไปด้วยผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม จังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลลางสาดลองกองหวานและสินค้า Otop อุตรดิตถ์ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ 


ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นปีที่ 35 จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของลองกองและลางสาดของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการขยายช่องทางทางการตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคส่งเสริมการผลิต การจำหน่ายผลไม้และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยจะมีพิธีเปิดงานในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2553 ภายในงานมีกิจกรรมมากมายอาทิการประกวดผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ลางสาดลองกอง นิทรรศการนวัตกรรมทางการเกษตรการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรทั้งผลไม้พืชผักปลอดภัยในราคาชาวสวน​ การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาสินค้า OTOP ของดีจังหวัดอุตรดิตถ์การแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมชมการประกวดการแข่งขันกินลางสาด การประกวดธิดาลางสาด


ทั้งนี้จากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจในปี 2563 พบว่าจังหวัดอุตรดิตถ์มีการปลูกลางสาดลองกองในพื้นที่อำเภอลับแล ปลูกลางสาด 3,760 ไร่ ปลูกลองกอง 1 8,845 ไร่ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ปลูกลางสาด 3,368 ไร่ ลองกอง 6,553 ไร่ อำเภอท่าปลา ปลูกลางสาด 856 ไร่ปลูกลองกอง 1,125 ไร่ ซึ่งลางสาดทั้งจังหวัด ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 7,948 ไร่ ลองกอง 20,024 ไร่ ผลผลิตรวมลางสาดประมาณ 3,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 90-100  ล้านบาท สวนลองกองให้ผลผลิตประมาณ 16,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 560 ล้านบาท


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE