1
shared

เอ็มซี เบเคอรี่ เข้าซื้อMSC 30 ล้านหุ้น

22 กันยายน 2563 08:35 84
เอ็มซี เบเคอรี่  เข้าซื้อMSC 30 ล้านหุ้น

เอ็มซี เบเคอรี่ เก็บหุ้นเมโทรซิสเต็มส์ฯ 30 ล้านหุ้น เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็น 12.89%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  เอ็มซี เบเคอรี่ รายงานการได้มาหุ้นของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จำนวน 30 ล้านหุ้น คิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้น เพิ่มขึ้นเป็น 46.41 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 12.8943% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

สำหรับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์เซอร์วิสและระบบความปลอดภัย, ผลิตภัณฑ์ซัพพลายส์,ระบบเครือข่าย 

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline