4
shared

เปิดความพร้อมพัฒนา “อู่ตะเภา-เมืองการบิน”

21 กันยายน 2563 16:15 95
เปิดความพร้อมพัฒนา “อู่ตะเภา-เมืองการบิน”

สกพอ. ยืนยันความพร้อมเดินหน้าสนามบินอู่ตะเภา ผลักดันสู่มหานครการบินภาคตะวันออก สร้างโอกาสการศึกษา สร้างงาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (21 ก.ย.) ที่จังหวัดระยอง พลเรือเอกช่อฉัตร กระเทศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ และนายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “สนามบินอู่ตะเภา มุ่งสู่ความเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ”  โดยมี การบรรยายพิเศษจาก นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หรือ สกพอ. ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยอีอีซี สนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก”  พร้อมด้วยการบรรยายสรุปเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าโครงการฯ จากนายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สกพอ. และนายปิง ณ ถลาง ที่ปรึกษาด้านนิรภัยองค์กร บริษัทอู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น 

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ได้แก่ กองทัพเรือ หน่วยงานภาครัฐผู้กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินการตามกฎหมาย (Regulator) และบริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด และเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในบทบาทหน้าที่ รวมถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตลอดจนรูปแบบและแนวทางที่ชัดเจนในการบริหารโครงการนี้ร่วมกันอย่างใกล้ชิด

พร้อมกันนี้ ได้ชี้แจงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติ และประชาชนในพื้นที่จะได้รับ ทั้งในแง่ของโอกาสในการศึกษาของเยาวชนที่จะได้เรียนในสาขาที่ตรงตามความต้องการอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ตลอดจนอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อจบมามีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการบินทันสมัย มีงานทำ รายได้ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาด้วยมาตรฐานระดับโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นสนามบินนานาชาติ แห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองการบินภาคตะวันออก และยกระดับเป็นมหานครการบินภาคตะวันออกในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยบนเวทีโลก พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้อย่างเต็มภาคภูมิ


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE