5
shared

เปิดเหตุผลทำไมสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำ

17 กันยายน 2563 17:08 222
เปิดเหตุผลทำไมสิงคโปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำ

เปิดมาตรการรับมือจากโควิด-19ของสิงคโปร์ เน้นมาตรการเชิงรุก และ ดูแลผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด 19 เพียง  27 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อ 57,000 คน ถือเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คนขึ้นไป สิงคโปร์มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.05% ขณะที่ประเทศอื่นมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3%


เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับสิงคโปร์ พบว่า สิงค์โปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 น้อยกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น เดนมาร์ก มีผู้เสียชีวิต 3% ,ฟินแลนด์  มีผู้เสียชีวิต 4%  และที่สำคัญ สิงคโปร์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว 


งานวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ มีผู้เสียชีวิตน้อย   คือผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ประมาณ 95% เป็นแรงงานต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี  ตามสถิติเป็นวัยที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง  และแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานก่อสร้าง และอู่ต่อเรือ  จึงมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนทั่วไป 


 ปัจจัยต่อมาได้แก่การ ควบคุมโรคในเชิงรุก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสิงคโปร์ ตรวจโรคด้วยวิธี สวอป (swab )  หรือการหาเชื้อทางโพรงจมูก แก่ประชาชน ประมาณ  900,000 คน  คิดเป็น 15% ของประชากร 5.7 ล้านคน  ถือเป็นอัตราที่สูงมาก และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดโรค เข้าตรวจเชื้อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

  

มาตรการเชิงรุก ทำให้พบผู้ป่วยได้รวดเร็ว  สามารถรักษาตั้งแต่อาการขั้นเริ่มต้น และยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ประชาชนที่เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว 


เมื่อพบผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะคัดแยกผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปี ไปดูแลในโรงพยาบาลเป็นพิเศษ แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะมีอาการไม่รุนแรงก็ตาม เพรา ถือว่าผู้ที่อายุเกิน 45 เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจมีอาการทรุดลงได้อย่างรวดเร็วทุกเมื่อ จึงต้องได้รับการดูแลอย่างดี  ด้วยปัจจัยเหล่านี้ จึงทำให้สิงคโปร์มี อัตราผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ นั่นเอง


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline