4
shared

เปิดปัจจัยที่ทำให้ "สิงคโปร์" มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำ

17 กันยายน 2563 16:04 548
เปิดปัจจัยที่ทำให้ "สิงคโปร์" มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำ

สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ต่ำมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ เป็นเพราะอะไรบ้าง?

วันนี้ (17 ก.ย.63) สิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 อยู่ที่ 27 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อ 57,000 คน ซึ่งถือเป็นอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อ และเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มีผู้ติดเชื้อเกิน 1,000 คน พบว่าสิงคโปร์มีอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 0.05% ขณะที่ประเทศอื่นมีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3%

นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกับสิงคโปร์ พบว่า สิงค์โปร์มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ อาทิ เดนมาร์ก ที่มีผู้เสียชีวิต 3% ฟินแลนด์ ที่มีผู้เสียชีวิต 4% และที่สำคัญ สิงคโปร์ไม่มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลา 2 เดือนแล้ว 

งานวิจัยเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ มีผู้เสียชีวิตจำนวนน้อย เริ่มจากการที่ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 95% เป็นแรงงานต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 30 ปี ซึ่งตามสถิติจะเป็นวัยที่มีอาการป่วยไม่รุนแรง เนื่องจากร่างกายยังแข็งแรง อีกทั้ง แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานก่อสร้าง และอู่ต่อเรือ ซึ่งต้องมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว

ปัจจัยต่อมาได้แก่ การควบคุมโรคในเชิงรุก โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสิงคโปร์ เข้าตรวจโรคด้วยวิธี Swab หรือ การหาเชื้อทางโพรงจมูก แก่ประชาชนประมาณ 900,000 คน ซึ่งคิดเป็น 15% ของประชากร 5.7 ล้านคน ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมาก อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยงในการติดโรค เข้าตรวจเชื้อได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

มาตรการาเชิงรุกดังกล่าวของสิงคโปร์ ทำให้พบผู้ป่วยได้รวดเร็ว และทำการรักษาตั้งแต่อาการขั้นเริ่มต้น อีกทั้งยังสามารถควบคุมไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อไปสู่ประชาชนที่เปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว

และเมื่อพบผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่จะคัดแยกผู้ที่มีอายุเกิน 45 ปี ไปดูแลในโรงพยาบาลเป็นพิเศษ แม้ว่าผู้ป่วยบางคนจะมีอาการไม่รุนแรง เพราะถือว่าผู้ที่อายุเกิน 45 เป็นกลุ่มเปราะบางที่อาจมีอาการทรุดลงได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องได้รับการดูแลอย่างดี

ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้สิงคโปร์มี อัตราผู้เสียชีวิตนจากไวรัสโควิด-19 ต่ำกว่าประเทศอื่นๆ 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE