3
shared

หนึ่งเดียวในโลก! ชาวเพชรบูรณ์ประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ

17 กันยายน 2563 13:11 61
หนึ่งเดียวในโลก! ชาวเพชรบูรณ์ประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ

เพชรบูรณ์อัญเชิญพระคู่บ้านคู่เมือง แห่ทางน้ำแม่น้ำป่าสัก และประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ให้บ้านเมืองและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ กิจการเจริญรุ่งเรือง

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา ได้ร่วมกันอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัด จากวัดไตรภูมิ มายังบริเวณท่าน้ำวัดไตรภูมิ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และแห่องค์พระล่องไปตามแม่น้ำป่าสัก ถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อประกอบพิธี อุ้มพระดำน้ำ ซึ่งชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ปฏิบัติสืบทอดมานาน เชื่อกันว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อันจะนำความสุข ความสงบร่มเย็น ส่งผลให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล พืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ์ และทำให้ชาวเพชรบูรณ์มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยตลอดสองฝั่งแม่น้ำป่าสักที่ขบวนองค์พระผ่าน ปรากฏว่า มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มารอชมและกราบไหว้

ซึ่งในตำนานเล่ากันว่า ในอดีตกว่า 400 ปีก่อน มีชาวประมงกลุ่มหนึ่งออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก เมื่อมาถึงท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร ปรากฎว่า น้ำที่ไหลนิ่ง  เกิดไหลเป็นน้ำวน แล้วดูดพระพุทธรูปขึ้นมาเหนือน้ำ ในลักษณะอาการคล้ายดำผุดดำว่ายอยู่ตลอดเวลา จึงได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ เพื่อกราบไหว้สักการบูชา แต่ในปีถัดมาซึ่งเป็นวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 พระพุทธรูปดังกล่าว ได้หายไปจากวัด ชาวบ้านต้องช่วยกันตามหา และไปพบพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว กลางแม่น้ำป่าสักบริเวณที่พบครั้งแรก คือวังมะขามแฟน (ท่าน้ำวัดไตรโบสถ์ชนะมารในปัจจุบัน ) ในลักษณะดำผุดดำว่ายเช่นเดิม จึงได้อัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิเป็นครั้งที่สอง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา" หลังจากมาเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ จะต้องอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ไปประกอบพิธี "อุ้มพระดำน้ำ" ที่บริเวณหน้าวัดโบสถ์ชนะมารเป็นประจำทุกปี เพราะมีความเชื่อว่า หลังประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้แล้ว จะทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนต่างอยู่เย็นเป็นสุข ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลพืชพันธุ์ธัญญาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลดี แต่หากปีใดมีการละเลย นอกจากจะทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้ว ยังมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกด้วย และหลังจากประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำ จะมีการโยนกระสาร์ท ข้าวต้มมัดและอาหารมงคลแก่ผู้ร่วมงาน ทำให้บรรยากาศคึกคัก
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE