3
shared

ทวี สอดส่อง รายงานตัว เป็นส.ส. แทน วันมูหะมัดนอร์ ที่ลาออก

15 กันยายน 2563 14:18 58
ทวี สอดส่อง รายงานตัว เป็นส.ส. แทน วันมูหะมัดนอร์ ที่ลาออก

ทวี สอดส่อง รายงานตัว เป็น ส.ส. แทน วันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ลาออกจากตำแหน่ง

วันนี้ (15ก.ย.63) เมื่อเวลา 11.05 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคารรัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทน นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ย.63

เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่างเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE