3
shared

จับตาครม.วันนี้ คาดพิจารณากรณีจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ล่าช้า

15 กันยายน 2563 08:59 150
จับตาครม.วันนี้ คาดพิจารณากรณีจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ล่าช้า

จับตาครม.วันนี้ คาดประชุมพิจารณากรณีจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ล่าช้า ตั้งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

วันนี้ (15ก.ย.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้ที่ประชุมจะมีการพิจารณาอนุมัติชื่อ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทนพล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.นี้

นอกจากนี้ จะมีการรายงานต่อที่ประชุมถึงการ เบิกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีความล่าช้า 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE