2
shared

สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย ตั้งที่ปรึกษากม.ดูแลสิทธิ

14 กันยายน 2563 12:12 100
สหกรณ์เจ้าหนี้การบินไทย  ตั้งที่ปรึกษากม.ดูแลสิทธิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 87 ราย เจ้าหนี้หุ้นกู้ “การบินไทย” มูลหนี้รวมกว่า 4.6 หมื่นล้านบาท ตั้ง “กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส” เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ดูแลสิทธิ ภายหลังศาลไฟเขียวแผนฟื้นฟู

บริษัทที่ปรึกษากฎหมายชื่อดัง บริษัท  กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด  ได้รับความไว้วางใจจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ รวม 87 ราย และบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษากฎหมายในการดูแลสิทธิของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

คุณกุดั่น สุขุมานนท์ และคุณนิรัช วินิยกูล ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการเตรียมการของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อชี้แจงกระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางกฎหมาย ต่อบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต.ท. วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประธาน ณ สำนักงาน ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จ.นนทบุรี

ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการฯ โดยชี้แจงว่ามีภาระหนี้ประมาณ 3.5 แสนล้านบาท คิดเป็นมูลหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดจำนวนประมาณ 7.4 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของจำนวนหนี้ทั้งหมด ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 87 รายดังกล่าวมีมูลหนี้หุ้นกู้รวมกันประมาณ 4.6 หมื่นล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 62 ของหนี้หุ้นกู้ทั้งหมด

ทั้งนี้ ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเจ้าหนี้กลุ่มใหญ่ที่สุด และเป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อการกำหนดแนวทางการฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ

อนึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวน 87 รายดังกล่าว ประกอบด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์รายใหญ่หลายราย อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE