11
shared

มหาดไทยออกหนังสือด่วน! ให้กทม.วางกลไกป้องกันโควิด-19

14 กันยายน 2563 08:19 1354
มหาดไทยออกหนังสือด่วน! ให้กทม.วางกลไกป้องกันโควิด-19

มหาดไทยออกหนังสือด่วน ให้กทม.วางกลไกป้องกันโควิด-19 เน้นเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันนี้ (14ก.ย.63) นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและการประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า

ตามที่ปรากฏข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่นั้น

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  จึงขอให้กรุงเทพมหานคร วางมาตรการเน้นย้ำกลไกทุกระดับ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่างๆกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้รณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (การทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก แออัด ) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE