3
shared

สถาบันมะเร็งฯ เริ่มทดลองสารสกัดกัญชา ยับยั้งมะเร็งในหนู

12 กันยายน 2563 15:05 179
สถาบันมะเร็งฯ เริ่มทดลองสารสกัดกัญชา ยับยั้งมะเร็งในหนู

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เตรียมเริ่มทดลอง ใช้สารสกัดกัญชาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหนู หลังทดลองในหลอดทดลองพบว่า มีผลต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

วันนี้ (12 ก.ย.63) หลังสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ดำเนินการวิจัยประสิทธิผลของสารสกัดกัญชาต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองโดยใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ ขององค์การเภสัชกรรม พบว่า สาร THC และ CBD มีผลต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม ตับอ่อน และท่อน้ำดี

เภสัชกรหญิงนันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า หลังจากนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานนำตัวยาไปทดลอง จึงได้เริ่ม ทดลองในหนูแล้ว

นอกจากนี้ ยังพบว่า สารสกัดกัญชาดังกล่าว ช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง มีอาการดีขึ้น ซึ่งจากการนำผู้ป่วยมาศึกษาทดลอง 14 คน โดยรวมแต่ละคน มีความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น มีอาการนอนหลับดีขึ้น จากปกติจะมีความทรมานทางร่างกาย ที่สำคัญมีแนวโน้ม ยืดระยะเวลาการใช้ชีวิตของผู้ป่วยระยะนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน ยังพบการทดลองของสถาบันประสาทวิทยา และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่ใช้สารสกัดกัญชา ที่มีสาร CBD เด่น ในผู้ป่วยเด็กโรคลมชักรักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 16 ราย ผลการศึกษาพบว่าสามารถควบคุมอาการชักในผู้ป่วย 10 ราย และผลการประเมินของผู้ดูแลคิดว่าอาการชักดีขึ้น ซึ่งล่าสุด องค์การเภสัชกรรม ได้ส่งต่อยาให้แพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ไปทดลองเพิ่มเติมแล้วเพื่อให้ได้ผลแม่นยำขึ้น

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE