19
shared

ณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 94 ปี

11 กันยายน 2563 12:07 2411
ณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม ในวัย 94 ปี

ปิดตำนาน "พ่อเลี้ยงเมืองแพร่" นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบในวัย 94 ปี

นายณรงค์ วงศ์วรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ  หัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม ถึงแก่อนิจกรรม อย่างสงบในวัย 94 ปี เมื่อคืนวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ใน ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ณรงค์ วงศ์วรรณ (25 ธันวาคม พ.ศ. 2468 - ) หรือเป็นที่รู้จักว่า "พ่อเลี้ยงเมืองแพร่" อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง และอดีตหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรม เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เคยได้รับเลือกตั้ง ส.ส.มากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎร แต่หัวหน้าพรรคไม่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ณรงค์ วงศ์วรรณ เคยได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐบาลเกรียงศักดิ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐบาลเปรม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย (รัฐบาลเปรม, รัฐบาลชาติชาย) เป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของพลเอกสุจินดา คราประยูร และ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาล บรรหาร ศิลปอาชา


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE