3
shared

ธปท.ปลื้มขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน'บล็อกเชน'ได้ตามเป้า 5 หมื่นลบ.

10 กันยายน 2563 18:13 119
ธปท.ปลื้มขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน'บล็อกเชน'ได้ตามเป้า 5 หมื่นลบ.

ธนาคารแห่งประเทศไทย พอใจเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนหมดเกลี้ยงตามเป้าหมาย5 หมื่นล้านบาท

วันนี้ ( 10 ก.ย.63) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดใช้งานระบบจำหน่ายพันธบัตรผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และ “ก้าวไปด้วยกัน” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ลงทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้พันธบัตรทั้ง 2 รุ่นจำหน่ายครบวงเงิน 5 หมื่นล้านบาทแล้ว

ทั้งนี้ โครงการ DLT Scripless Bond1เป็นโครงการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดการตราสารหนี้ภาครัฐ โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่ ธปท. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

โดยโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จในการเปิดใช้งานเพื่อรองรับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลรุ่น “วอลเล็ต สบม.” และรุ่น “ก้าวไปด้วยกัน” วงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งจำหน่ายหมดก่อนกำหนด ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับ คือ

(1) ได้รับพันธบัตรรวดเร็วขึ้น

(2) สามารถซื้อพันธบัตรเต็มสิทธิ์ได้ที่ธนาคารเดียว

(3) ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และ (4) ลดต้นทุนการออกพันธบัตรของประเทศ

ในระยะต่อไป โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวจะเปิดใช้งานเป็นปกติเพื่อรองรับพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลทุกรุ่น และจะมีการพัฒนาขยายผลให้รองรับตราสารหนี้ภาครัฐทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน ผู้ออกตราสารหนี้ และทุกภาคส่วนอย่างครบวงจรต่อไป



เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE