3
shared

กสศ.เติมฝันเด็กยากไร้สร้างโอกาสเรียนต่อ

10 เมษายน 2562 02:30 106
กสศ.เติมฝันเด็กยากไร้สร้างโอกาสเรียนต่อ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผุดโครงการ 'ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง'ต่อฝันเยาวชนยากไร้ได้เรียนต่อสร้างอาชีพ-สร้างรายได้

 

“นี่คือโอกาสที่เธอจะได้เรียนต่อ   โอกาสมาแล้วนะพงษ์” 

 

แค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียว ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบของเด็กผู้ชายคนหนึ่งแล้ว

 

เรื่องราวของพงษ์ คือ การยื้ออนาคตของเด็กชายคนหนึ่งจากความยากจนที่ทำให้เขาไม่ได้เรียนต่อ ถึงสองครั้งสองครา แววตาของเขาบ่งบอกเรื่องราวที่พบเจอมามากมาย มุมหนึ่งได้หล่อหลอมหัวใจของเด็กชายวัย 18 ปี ให้เป็นนักสู้ ในร่องรอยของความอดทนอดกลั้น เต็มไปด้วยความใฝ่ดีอย่างที่เราสัมผัสได้ชัดเจนแม้เป็นการพบกันครั้งแรก

 

พงษ์พัฒน์ จันทร์เหลา หรือ พงษ์ อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม คือหนึ่งในเยาวชนผู้ขาดโอกาส  ทั้งพ่อและแม่ของพงษ์เจ็บป่วยเรื้อรังทั้งคู่แต่ยังจำเป็นต้องออกรับจ้างก่อสร้าง จากบ้านไป ครั้งละ 4-5 เดือนเพื่อไปทำงานขณะที่พงษ์อาศัยอยู่กับพี่ชายที่ป่วยโรคปอดติดเชื้อขั้นรุนแรงตามลำพัง พงษ์รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เขาวิตกกังวล จนเกิดภาวะเครียดสะสม จึงตัดสินใจไม่ไปโรงเรียนอีกเมื่ออยู่ชั้น ม.5  

 

“ตอนนั้นผมคิดว่า คงจะไม่เรียนแล้ว ต้องลาออกไปทำงาน แต่กลัวผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อว่าอย่างน้อยจะเรียนให้จบ ม.6 กลัวเขารู้ในที่สุดว่าไม่ไปโรงเรียน’  หลังจากขาดเรียนไปกว่า 3 สัปดาห์โชคดีเหลือเกินที่ ครูอุทัย ลิมชลา ครูวิชาพละศึกษา โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม รับรู้สถานการณ์ของเขามาอย่างต่อเนื่องจึงเดินทางมาหาพงษ์ที่บ้าน ชักชวนและให้กำลังใจ จนกลับมาเรียนหนังสือ  พงษ์ระลึกในพระคุณของครูและโรงเรียน จึงช่วยงานของโรงเรียนทุกอย่างเท่าที่ตนเองจะทำได้อย่างสุดความสามารถในปีนี้เมื่อพงษ์กำลังจบการศึกษาชั้นม.6  เพื่อนต่างๆ สมัครเรียนต่อ แต่ตัวเขาคงไม่ได้เรียนอีกแล้วจริงๆ  จนกระทั่งเมื่อครูแนะแนวเข้ามาให้คำแนะนำ ถึงโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง”  ของ กสศ.

 

“พอสถาบันของเราได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมโครงการนี้  ก็รู้เลยว่าต้องเป็นพงษ์  เพราะเราทราบดีว่าเขากำลังลำบาก จะไม่ได้เรียนต่อเพราะฐานะทางบ้านยากจน” สุนันทา สุขเกษม  ครูแนะแนว โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม เล่าถึงความรู้สึกเมื่อแรกได้รับรู้ถึง  “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” 

 

ขณะที่ครูอุทัย  เล่าว่า “ดีใจกับพงษ์ ตอนแรกผมเห็นข่าวทุนนี้จากเฟสบุ๊ค  ผมนึกถึงเขาเป็นคนแรกเลย บอกเขาว่า นี่ล่ะ คือหนทางเดียวที่เขาจะได้เรียนต่อ  ตัวเขาเองก็ดีใจมาก เพราะก่อนหน้านี้พงษ์มาปรึกษาว่าอยากเรียนต่อแต่ไม่รู้ว่าจะหาเงินได้จากที่ไหน ผมเชื่อว่าเขาจะเรียนได้ดีมากเพราะ เขาเป็นคนที่มีความตั้งใจ”    

 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เริ่มดำเนินการปีนี้เป็นครั้งแรก  โดยสนับสนุนทุน 2 ระดับ คือ  ทุน 5 ปี ปวช.ต่อเนื่อง ปวส. หรืออนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.3หรือเทียบเท่า และทุน 2 ปี ปวส. อนุปริญญา สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นม.6/ปวช.3 หรือเทียบเท่า ในสาขาเป้าหมายของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขา STEM และเทคโนโลยี ดิจิทัล ซึ่งทุกสถาบันการศึกษาที่ร่วมโครงการจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการโดยตรง ทั้งในและต่างประเทศ 

 

 

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นเยาวชน ที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่า/ปวช.3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบความยากจนเพิ่มเติม และเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนต่อ โดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม หรือมีความสามารถพิเศษ มีศักยภาพโดดเด่นด้านทักษะฝีมือ นวัตกรรม เป็นนักประดิษฐ์ และมีประสบการณ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวมที่พิสูจน์ได้ ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยไม่มีข้อผูกมัดที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนในอนาคต หากเรียนจนจบการศึกษา 

 

 

นพ.สุภกร  บัวสาย ผู้จัดการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. ชี้ว่า เด็กเยาวชนยากจนที่สุดของประเทศมีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเพียง 5% เพราะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้ครัวเรือน นักเรียนอายุ 15 ปีในชนบทมีความรู้ความสามารถล้าหลังกว่านักเรียนในเมืองใหญ่เกือบ 2 ปีการศึกษา  โจทย์สำคัญของ กสศ.คือทำอย่างไรที่จะเพิ่มคุณภาพการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งไปที่เด็กและเยาวชนจากครอบครัวรายได้ต่ำสุด20%แรกของประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ก้นบึ้งของสังคมไทย ให้มีโอกาสศึกษาต่อเต็มศักยภาพ กสศ. จึงได้มีโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สนับสนุนให้เยาวชนชั้น ม.3/ม.6/ปวช.3 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส แต่มีศักยภาพ ปีละประมาณ 2,500 คนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 

ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ สถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” กว่า 37 แห่ง ต่างเร่งลงพื้นที่พื่อค้นหาเยาวชนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ เพื่อให้ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริงจริง  

 

ดร. กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวว่า  เมื่อมาลงพื้นที่คัดกรองความยากจนเด็กจะรู้เลยว่า ประเทศเรามีคนขาดโอกาสทางการศึกษามากจริงๆ ตรงนี้ถ้าไม่ลงมา หรือเข้าไม่ถึง เด็กจะหลุดออกจากวงการศึกษาไป กรณี พงษ์พัฒน์ ถ้าไม่มีโอกาส เขาไม่มีเงิน ต้องออกจากโรงเรียนอยู่แล้ว ทุนการศึกษานี้ทำให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองขึ้นไปอีก ดีใจที่มี ทุนนวัตกรรมฯของ กสศ. เข้ามาให้โอกาสจริงๆ ”

 

ด้าน “พงษ์” บอกกับเราว่า  “ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ไม่ใช่แค่อนาคตของผม แต่เป็นอนาคตของพ่อแม่ผมด้วย เพื่อผมจะได้ทำงานมีเงินดูแลท่าน  ผมสมัครทุนนี้เพื่อศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตรและการแปรรูป ที่วิทยาลัยชุมชนตราด   ผมอยากเรียนด้านการเกษตร เพราะจะได้เอาความรู้ไปพัฒนาชุมชน บ้านเกิดผมมีการเกษตรมากมาย ก็อยากจะเอาความรู้ตรงนี้เข้าไปพัฒนา  ถ้าไม่พอก็จะไปเรียนเสริม เพิ่มเติมอีกครับ ถ้าประสบความสำเร็จก็จะได้พัฒนาบ้านเกิด  ผมรักที่นี่ผมอยากอยู่ในชุมชนนี้ต่อไป"

 

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง