เอกชนชี้ 5G เกิดยากหากรัฐไม่ยื่นมือช่วย (ตอน 4)

12:53 17 สิงหาคม 2561 977
วันนี้จะนำสะท้อนมุมมองของโอเปอเรเตอร์ ทั้ง 3 ค่าย ที่พร้อมสนับสนุนการเกิด 5G แต่ยอมรับว่า ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคที่ภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาผลักดัน

จากการนำเสนอรายงานพิเศษไปแล้ว 3 ตอน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ 5G ต่อการพัฒนาของประเทศในแง่มุมต่างๆ สำหรับในวันนี้จะนำสะท้อนมุมมองของโอเปอเรเตอร์ ทั้ง 3 ค่าย  ที่พร้อมสนับสนุนการเกิด 5G แต่ยอมรับว่า ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคที่ภาครัฐต้องยื่นมือเข้ามาผลักดัน

Tags: 5G