5
shared

พิษโควิด-19 ทำตัวเลข "ว่างงาน" ยูโรโซนพุ่งสูงขึ้น

3 กันยายน 2563 08:43 96
พิษโควิด-19 ทำตัวเลข "ว่างงาน" ยูโรโซนพุ่งสูงขึ้น

ตัวเลขการว่างงานในยูโรโซนยังคงพุ่งสูงขึ้น จากผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แม้จะมีการผ่อนปรนมาตรการ lock down แล้วก็ตาม

วันนี้( 3 ส.ค.63) การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบรต่อเศรษฐกิจไปทั่วโลกซึ่งรวมถึงอัตราการว่างงาน โดยข้อมูลจาก สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป หรือ “Eurostat data “ บ่งชี้ว่า ตัวเลขการว่างงานของประเทศในยูโรโซน หรือ ประเทศที่ใช้สกุลเงินยูโร และประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ประจำเดือนกรกฎาคม ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 7.2 ไปอยู่ที่ร้อยละ 7.9 และเมื่อคิดเป็นจำนวนประชากร จะพบว่า มีชาวยุโรปว่างงานอยู่ประมาณ 15.2 ล้านคน โดยในจำนวนผู้ว่างงานนั้นมีอยู่ 12.8 ล้านคน ที่ทงานอยู่ในประเทศยูโรโซน ซึ่งทางสำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป ประเมินว่า มีคนตกงานในเดือนกรกฎาคม มากถึง 336,000 คน ใน 27 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 

สิ่งที่น่าตกใจคือ ตัวเลขคนตกงานยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมีการควบคุมโรคที่ดีขึ้น และ เริ่มผ่อนปรนมาตรการ lock down รวมไปถึงการอนุญาต ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในยุโรปได้ และจนถึงเวลานี้ต้องจับตาว่า จะเกิดอะไรขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่ผู้เชี่ยวชาญ คาดการณ์ว่าการระบาดของไวรัสโควิด 19 จะรุนแรงขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ช่วงดูหนาวปลายปีก็เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองทั้งคริสต์มาส และปีใหม่ที่อาจการจับจ่ายใช้สอย และจ้างงานเพิ่มขึ้นได้


 


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE