10
shared

สืบสานประเพณี! ชาวพิจิตรแข่งเรือยาวลำน้ำน่านชิงถ้วยพระราชทาน

2 กันยายน 2563 16:29 3546
สืบสานประเพณี! ชาวพิจิตรแข่งเรือยาวลำน้ำน่านชิงถ้วยพระราชทาน

สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 กันยายน 2563 สืบเนื่องจากประเพณีการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ณ ลำน้ำน่าน หน้าวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นสนามการแข่งขันระดับประเทศ ในปีนี้ได้ยกเลิกการจัดแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์การแพระระบาดไวรัสโควิด-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษณ์และสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรและรักษาวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำของชาวพิจิตร  สำนักงานเทศบาลตำบลวังกรด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  ได้จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขนาด 30 ฝีพายและขนาด 7 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ หนองหันตรา หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร  ตำบลบ้านบุ่ง  อำเภอเมืองพิจิตร  โดยก่อนพิธีเปิดการแข่งขันมีพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน และมีขบวนเรือยาวที่เข้าแข่งขัน ภายในหนองหันตรา มายังบริเวณหน้าประลำพิธีเปิดการแข่งขัน  มีนายไตรสิทธิ์  เหรียญดำรงภรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังกรด เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลดังกล่าว มีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   ได้เปิดกรวยถวายราชสัการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดการแข่งขันดังกล่าว โดยมีเรือยาวขนาดไม่เกิน 30 ฝีพาย เข้าร่วมแข่งขัน 20 ลำ และเรือยาว 7 ฝีพาย เข้าแข่งขัน 12 ลำ ซึ่งคู่เปิดสนามเป็นเรือยาวขนาด 30 ฝีพายระหว่างเรืออัครมงคลนาวา ล่องน้ำแดง พบกับเรือปิ่นเพชรนาวา ล่องน้ำเงิน เมื่อสัญญาณดังดังขึ้นฝีพายเรือต่างงัดพายจั้มๆ เพื่อให้เรือทยานเข้าสู่เป้าหมายเส้นชัยข้างหน้า  


ผลปรากฏว่าเรือปิ่นเพชรนาวา ล่องน้ำเงินเป็นผู้ชนะไปในรอบแรก ส่วนคู่ที่ 2 เป็นเรือยาวขนาด 30 ฝีพายเช่นกัน ระหว่างเรือเพชรเก้าชัย ล่องน้ำแดง พบกับเรือเรือเทพจุฬาลักษณ์ ล่องน้ำเงิน  ผลปรากฏว่าเรือเทพจุฬาลักษณ์ เป็นผู้ชนะไปในรอบแรก ซึ่งทั้งสองคู่จะต้องกลับสายน้ำระหว่างล่องน้ำแดงและล่องน้ำเงิน  สำหรับจัดงานในครั้งนี้  ชาวตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำ ทั้งการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี ฤดูน้ำหลากจะรวมตัวกันเล่นกีฬาพายเรือสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคี ซึ่งมีการแข่งขันกันมาอย่างยาวนาน

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE