25
shared

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปรีดี ดาวฉาย ลาออก รมว.คลัง

1 กันยายน 2563 19:56 3073
ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ ปรีดี ดาวฉาย ลาออก รมว.คลัง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปรีดี ดาวฉาย ลาออก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ (1ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก

ด้วย นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายปรีดี ดาวฉาย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE