3
shared

ทช. พร้อมป้องกัน-อุบัติเหตุบนถนนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้

1 กันยายน 2563 11:45 125
ทช. พร้อมป้องกัน-อุบัติเหตุบนถนนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้

กรมทางหลวงชนบท พร้อมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนถนน รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว 4-7 ก.ย. 63 นี้

วันนี้ ( 1 ก.ย.63) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. ได้จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2563 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ป้องกันและลดจำนวนอุบัติเหตุ รวมทั้งเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมาย 


โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 กำหนดให้วันศุกร์ที่ 4 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เป็นวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2 วัน ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 4-7 กันยายน 2563 ซึ่งอาจทำให้ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ทช.ได้เตรียมพร้อมให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน โดย ทช.ได้จัดทำแผนรับมือ ดังนี้

- ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน/สะพาน ในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกและปลอดภัยไร้หลุมบ่อ มีเครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรครบถ้วน

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2563

- จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง เข้าช่วยเหลือเมื่อพบรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

- หน่วยงานที่มีโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงทางและสะพานตรวจสอบพื้นที่โครงการในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือน ไฟสัญญาณ และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 


อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงของกรมทางหลวงชนบทหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.drr.go.thเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE