82
shared

เปิดกฎหมายเช่าห้องพัก เจ้าของ-ผู้เช่าต้องรู้!

1 กันยายน 2563 08:18 5957
เปิดกฎหมายเช่าห้องพัก เจ้าของ-ผู้เช่าต้องรู้!

ผู้อาศัยต้องรู้ กฎหมายห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าน้ำ-ไฟแพงเกินจริง และเก็บค่าเช่าล่วงหน้าได้แค่ 1 เดือน หากฝ่าฝืน จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท

วันนี้( 1 ก.ย.63) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เผยรายงานเกี่ยวกับ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เช่าอาคาร หอพัก เพื่ออยู่อาศัย ซึ่งระบุว่า ห้ามเจ้าของหอพักเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือนรวมถึงเรียกเก็บค่าน้ำ-ไฟ แพงเกินจริง หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุก 1 ปี ปรับ 100,000 บาท

โดยระบุว่า กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มุ่งคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ์ เช่น การเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้า การคิดราคาค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้าและการแจ้งยกเลิกสัญญาเช่า หากผู้ประกอบการไม่ปรับสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดผู้บริโภคสามารถร้องเรียนเข้าไปยัง สคบ.ได้ผ่านสายด่วน 1166 โดยมีบทลงโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับต่อสัญญา 1 ฉบับ

โดยภาครัฐจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง เนื่องจากที่ผ่านมามีหอพักหลายแห่งเก็บค่าใช้จ่ายเกินราคาในราคาที่สูงกว่าความเป็นจริงมาก

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว มีรายละเอียดสำคัญ เช่น การกำหนดให้ผู้ประกอบธุกิจต้องเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าตามจริงที่หน่วยงานทั้ง 2 แห่งกำหนดไว้ ผู้ประกอบการสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน และผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาเช่าซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน นอกจากนี้ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของผู้เช่าหรือเหตุสุดวิสัย
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE