4
shared

ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศใน อีอีซี

31 สิงหาคม 2563 15:43 122
ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ศูนย์ความเป็นเลิศใน อีอีซี

สกพอ. เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษา พร้อมยกระดับสู่ศูนย์ความเป็นเลิศในอีอีซี สร้างบุคลากรตรงความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมาย

วันนี้ (31 ส.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดสัมมนา “การขับเคลื่อนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับทักษะบุคลากรไทย ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” พร้อมด้วย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม (สมเด็จธงชัย) ให้โอวาทด้านการศึกษาไทย โดยมี นายคณิศ  แสงสุพรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำเสนอความคืบหน้าโครงการด้านการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  นอกจากนี้ ยังมีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี” 

การจัดสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะบุคลากรแบบตรงตามความต้องการ Demand driven (EEC Model) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษาในพื้นที่ อีอีซี (Excellence Center) รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษากว่า 40 แห่งในพื้นที่อีอีซี  โดย อีอีซีโมเดล ยืนยันสร้างบุคลากร ในระยะเวลา 5 ปี (2562 – 2566) จำนวน 475,668 อัตรา  แบ่งเป็น ความต้องการในสายอาชีวศึกษาและสายสามัญ ร้อยละ 53 และความต้องการจากหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น (Short Course) ร้อยละ 47 โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมในการพัฒนาทักษะบุคลากรระดับอาชีวศึกษาจำนวน 377 แห่ง และระดับอุดมศึกษาจำนวน 277 แห่ง 

ทั้งนี้ แผนดำเนินการ อีอีซีโมเดล ปี 2563 มีเป้าหมายจะพัฒนาทักษะบุคลากรประมาณ 8,500 คน ซึ่งแบ่งเป็น  EEC Model Type A เป็นรูปแบบที่เอกชนจ่าย 100% พัฒนาทักษะบุคลากร รวมเป็นจำนวน 2,516 คน  ,EEC Model Type B  เป็นการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) เพื่อผลิตกำลังคน ปรับทักษะ (Re skill) เพิ่มทักษะ (Up skill) ในระยะเร่งด่วน เป็นหลักสูตรแบบ Non-degree และมีเงื่อนไขให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ ไม่เกินร้อยละ 50 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 เอกชน เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจะทำให้มั่นใจว่าจะสามารถผลิตบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถ ได้อย่างรวดเร็วตรงความต้องการ (demand) ของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึง มีแผนจะขยายผลไปยังนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปี 3 และชั้นปี 4 ให้สามารถเก็บสะสมการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Courses) เป็น Credit Bank ในอนาคตได้

พร้อมกันนี้  สกพอ. ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ  ผลักดันแนวทางการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี  (Excellent Center) เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะด้านให้กับนักเรียนได้อย่างตรงจุด และสามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา พร้อมสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนที่มีศักยภาพ ตลอดจนเน้นการแนะแนวการศึกษาต่อตามศักยภาพของผู้เรียน อันจะเป็นการยกระดับการอาชีวศึกษาครั้งใหญ่ในพื้นที่อีอีซี 

ในเบื้องต้น ศูนย์ความเป็นเลิศการอาชีวศึกษาในพื้นที่อีอีซี มีจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา (ด้านศูนย์ยานยนต์สมัยใหม่)  วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม (ด้านศูนย์ดิจิทัลและหุ่นยนต์)  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ด้านศูนย์ระบบรางและ Logistic) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (ด้านศูนย์ Aviation และการท่องเที่ยว) วิทยาลัยเทคนิคระยอง (ด้านศูนย์ Automation & Robotic) และวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี (ด้านศูนย์โลจิสติกส์)


เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand 
facebook live : TNN Live 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNONLINE 
Youtube Official : TNNThailand 
Instagram : @tnn_online 
TIKTOK : @tnnonline