2
shared

'ราชสีมาปัญญานุกูล' ฟอร์มแจ่ม โกยทองแบดฯคนหูหนวก 5 ประเภท

28 สิงหาคม 2563 13:06 58
'ราชสีมาปัญญานุกูล' ฟอร์มแจ่ม โกยทองแบดฯคนหูหนวก 5 ประเภท

ราชสีมาปัญญานุกูล โกยทองแบด DSAT 5 ประเภท

การแข่งขันแบดมินตันคนหูหนวกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดการแข่งขันโดย สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย (DSAT) เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ณ ศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วย ดร.อาณัติ วัชรางกุร ณ เชียงใหม่ นายกสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, คุณอัญชลินทร์ ศิวลักษณ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชมการแข่งขัน


นักกีฬาจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล โกยเหรียญทองไปถึง 5 ประเภท แบ่งเป็นรุ่นประชาชน 1 ประเภท และ รุ่นเยาวชนอายุ 16-21 ปี 4 ประเภท สรุปผลการแข่งขันรุ่นประชาชนมีดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ชนะ สมพล วิบูลย์ศิริกุล (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 2-0 เกม (21-2, 21-8) ประเภทหญิงเดี่ยว มัทนา แสวงผล (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ นภาพร ฐิติกุล (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 2-0 เกม (21-12, 21-7)ประเภทชายคู่ ศิริวัฒน์ มาตยานุมัติ / ณัฐชัย อันสมศรี (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ชนะ วทัญญู สดใส / ทิเบต ระโหฐาน (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 2-0 เกม (21-10, 21-8) 

ประเภทหญิงคู่ มัทนา แสวงผล / กนกพร ยืนยงค์ (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ กนกวรรณ วันดี, กาญจนา หมายรอกลาง (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) 2-0 เกม (21-6,21-13)

ประเภทคู่ผสม ณัฐชัย อันสมศรี / นภาพร ฐิติกุล (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ชนะ ฐรรธณศรณ์ ธนเดชาวัฒนะโชติ / สุภิญญา บุญนำ (มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) 2-1 เกม (20-22, 21-17 ,21-12) 


ส่วนผลการแข่งในประเภทเยาวชนอายุ 16-21 ปี ประเภทชายเดี่ยว แข่งแบบพบกันหมด ทิเบต ระโหฐาน (ชมรมแบดมินตันจังหวัดลพบุรี) คว้าเหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว ชิงชนะเลิศ สุชานาฏ กุ้งกลางดอน (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ จันทร์จิรา คงประพันธ์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 2-0 เกม (21-14, 21-5) ประเภทชายคู่ ศุภชัยฤาเดช/ธนดุล แนมขุนทด (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ สรวิศ จันทร์พราหมณ์/เจตริน หลีน้อย (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครราชสีมา) 2-0 เกม (21-6, 21-12) ประเภทหญิงคู่ กัญญาณัฐ พาใจธรรม/สุชานาฏ กุ้งกลางดอน (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ ศศิกานต์ เกตุเจริญ/จันทร์จิรา คงประพันธ์ (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 2-0 เกม (21-5, 21-12) ประเภทคู่ผสม ธนดุล แนมขุนทด/กนกพร ยืนยงค์ (โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล) ชนะ พชรกร แซ่ตั้ง/สุภาพร หมวดคงทอง (โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 2-0 เกม (21-5, 21-4)