4
shared

เหมืองแม่เมาะ พัฒนาเครื่องควบคุมระยะไกลทำงานเสี่ยงแทนกำลังคน

28 สิงหาคม 2563 11:37 303
เหมืองแม่เมาะ พัฒนาเครื่องควบคุมระยะไกลทำงานเสี่ยงแทนกำลังคน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เหมืองแม่เมาะ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพงานองค์กร สร้างสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจักรกลเหมืองควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ”สำหรับนำมาใช้ในงานเสี่ยงอันตราย

จากความสำเร็จดังกล่าว นายอำพล  กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมคณะผู้บริหารเหมืองแม่เมาะฝ่ายงานต่างๆ ได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการสาธิตผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องจักรกลเหมืองควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ” จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทีมนักประดิษฐ์ ณ ที่บริเวณอาคารกองปฏิบัติการเหมืองแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ 

นายอำพล  กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ได้กล่าวเผยว่า การพัฒนาสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ เฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบงานด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับบุคลากร โดย กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้มุ่งเน้นในการที่จะส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม ได้ร่วมกันบูรณาการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในด้านต่างๆ รวมทั้งลดปัญหาที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 


โดยผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ มีการปฏิบัติการภายในเหมือง ที่มีลักษณะการทำงานที่หลากหลาย มีจุดพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องคอยควบคุมดูแลใกล้ชิด โดยเฉพาะงานดับไฟไหม้ตามผนังบ่อเหมืองที่เกิดจากถ่านหินลิกไนต์ เนื่องจากถ่านหินสามารถที่จะลุกติดไฟได้เอง ซึ่งถือเป็นงานหลักในการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปดำเนินการฉีดน้ำดับไฟในจุดที่เกิดเหตุ แต่มีความเสี่ยงทั้งต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและเครื่องจักรกล เพราะผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับก๊าซพิษที่เกิดจากการลุกไหม้ของถ่านหิน รวมถึงเสี่ยงอันตรายจากการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลเข้าสู่หน้างาน เพราะพื้นที่มีความลาดชัน ดังนั้นเพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าว ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จึงได้นำเครื่องจักรยุบสภาพที่มีขนาดเบา มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน และมีกำลังมากพอที่จะสามารถลากสายดับเพลิงเคลื่อนขึ้นพื้นที่หน้างานภายในเหมืองได้ในระยะเวลาอันสั้น มาทำการดัดแปลงประดิษฐ์เป็นรถดับเพลิงที่มีระบบควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุขึ้น เพื่อจะนำมาใช้ในงานปฏิบัติการดับไฟแบบไร้คนขับ ตามบริเวณกองถ่านหินลิกไนต์ที่อยู่ภายในเหมืองแม่เมาะ


ทั้งนี้ สำหรับผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์รถดับเพลิงที่มีระบบควบคุมระยะไกลด้วยวิทยุ ขณะนี้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้นำมาดำเนินการใช้กับรถตัก CASE1845C หมายเลข 55-0092 ซึ่งเป็นรถตักที่ได้มีการยุบสภาพแล้ว โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว เป็นโครงการวิจัยของกลุ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เหมืองแม่เมาะ ที่ได้มีการนำเสนอโครงการไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2561 และได้มีการทดลองพัฒนาระบบการทำงานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันปี 2563 จึงได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยโครงการสิ่งประดิษฐ์นี้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ได้เตรียมที่จะขยายผลนำไปใช้ร่วมกับรถตักคันอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และในอนาคตมีเป้าหมายที่จะนำเอาองค์ความรู้นี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้งานร่วมในระบบ 5G ด้วยเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com 
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live 
twitter : TNNONLINE 
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE 
Instagram : TNN_ONLINE 
TIKTOK : @TNNONLINE