3
shared

เก็บแล้ว! ช่อกัญชารุ่นแรกเพื่อการแพทย์ พร้อมส่งต่อวัตถุดิบ รพ.บุรีรัมย์

27 สิงหาคม 2563 16:12 428
เก็บแล้ว! ช่อกัญชารุ่นแรกเพื่อการแพทย์ พร้อมส่งต่อวัตถุดิบ รพ.บุรีรัมย์

เก็บแล้วช่อดอกกัญชาสายพันธ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก เพื่อการแพทย์ที่โคราช พร้อมส่งต่อวัตถุดิบกัญชาคุณภาพไป รพ.บุรีรัมย์ ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์


วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข  ,รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. และ รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี ร่วมทำพิธีเก็บช่อดอกกัญชาสายพันธ์ฝอยทองภูผายล รุ่นแรก  ตามโครงการผลิตกัญชาคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมตรวจสอบคุณภาพไร้สารตกค้าง ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในลักษณะผลิตภัณฑ์กัญชาแห้งทั้งใบ ก้าน และดอก กว่า 100 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตยาสมุนไพรไทย 9 ตำรับเชิงพาณิชย์


 


ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งหวังให้โครงการวิจัยการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เป็นคลัสเตอร์วิจัยที่สำคัญ ที่มีส่วนผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์สาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงกัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจน ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในการเป็นแหล่งผลิต แหล่งศึกษาวิจัย และแหล่งสร้างองค์ความรู้ด้านกัญชา รวมถึงพืชสมุนไพรของประเทศ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ นับตั้งแต่การพัฒนาสายพันธ์คุณภาพที่ให้ปริมาณสารสำคัญสูง การสกัดกลั่นสารสำคัญ การสร้างมาตรฐานการผลิต การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ การคิดค้นตำหรับยา และผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย พร้อมกับผลักดันให้แผนกแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขับเคลื่อนนำผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์สู่การใช้ประโยชน์เพื่อการบำบัดรักษาโรค  นอกจากนี้ ยังเตรียมพัฒนาศึกษาวิจัยสายพันธ์เฮมพ์ ที่ให้สาร CBD สูง เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง