สำรวจสนามทดสอบ 5G ของไทย (ตอน 2)

09:23 15 สิงหาคม 2561 1,615
ไปชมสนามทดสอบ 5G ของไทย ที่จะเกิดขึ้นใน EEC พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ไปชมสนามทดสอบ 5G ของไทย ที่จะเกิดขึ้นใน  EEC พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

Tags: 5G