3
shared

ล้ำอนาคต!เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รับมือไฟป่า

25 สิงหาคม 2563 17:00 118
ล้ำอนาคต!เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ รับมือไฟป่า

ทราบหรือไม่ว่า?ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่ถูกหยิบมาพัฒนาเพื่อใช้ในการคาดการณ์ไฟป่ามากขึ้น

        ในความเข้าใจของหลายๆคนสภาวะโลกร้อนก็คือต้นเหตุของไฟป่าที่ทวีความรุนแรงขึ้นและเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าในอดีต ซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ก็ถูกต้อบางส่วนเท่านั้น

        เอเอฟพี รายงานว่า แม้จะฟังเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันแต่นักวิจัยบางกลุ่มก็ได้เสนอว่า สาเหตุที่ไฟป่ามีความรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความมีประสิทธิภาพของการทำงานของหน่วยดับเพลิงด้วย กล่าวคือเมื่อสามารถดับไฟในป่าได้มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขให้เกิดไฟป่าเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ  ซึ่งการสังเกตครั้งนี้เกิดขึ้นจากการค้นพบถึงบทบาทสำคัญการเกิดใหม่ของต้นไม้ในป่า 

         ทฤษฎีดังกล่าวได้ระบุว่า ต้นไม้ที่มีอายุยืนนานที่จุดติดไฟจากความร้อนที่แผ่ออกมาจากดวงอาทิตย์ได้เองโดยธรรมชาติเพื่อที่เปิดทางให้ต้นไม้ใหม่ใหม่สามารถงอกเงยและเติบโตขึ้นได้  วัฏจักรนี้ถูกทำให้ขยายวงกว้างมากขึ้น จากสภาวะการไม่สมดุลย์ทางสภาพอากาศซึ่งไปส่งผลกระทบต่อความถี่ของไฟป่าที่เกิดขึ้น ผลลัพธ์ก็คือการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและยากที่จะควบคุมมากขึ้นกว่าเก่า จึงทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคของ Maka-fire หรือไฟป่าครั้งยิ่งใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ที่ออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เกิดการรณรงค์อันตรายที่ไฟป่ามีต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ป่า

        วิธีที่จะรับมือได้ดีที่สุดก็คือการป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์และนักผจญเพลิงก็ได้จับมือกัน พัฒนาเครื่องมือใหม่ๆนำข้อมูลสำคัญสำคัญๆมาร่วมคำนวณและวิเคราะห์ อย่างสาเหตุของการเกิดไฟป่าไฟและรูปแบบการลามของไฟ จนในที่สุดก็เลือกเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้   ซึ่งข้อได้เปรียบของการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาจัดการปัญหาไฟป่าก็คือ ความสามารถในการคำนวณที่สลับซับซ้อนสูงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์ก็จะต้องใช้เวลาในการคิดคำนวณนานถึงหลายวัน

        นักวิจัยป้อนข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับไฟป่าในครั้งก่อนๆ เงื่อนไขทางตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ป่าให้กับคอมพิวเตอร์ได้เรียนรู้  โดยมีเป้าหมายก็คือฝึกให้ Machine สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าหากัน และออกมาเป็นโมเดลที่นักวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้ในการทำนายหรือคาดการณ์ไฟป่าที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

        อย่างไรก็ตาม การจะทำโปรเจ็คต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยเวลาในการสร้างคลังข้อมูลนานหลายเดือนหรืออาจจะหลายปี เพื่อจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจในสิ่งแวดล้อมต่างๆได้อย่างทะลุปรุโปร่ง  โดยตอนนี้มีทีมวิจัยหลายทีมที่เริ่มใช้เครื่องมือช่วยผจญเพลิงในสมัยนี้บ้างแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา

        ในอนาคตอีกไม่นานข้างหน้าเราก็จะเห็นนักผจญเพลิงที่สามารถให้คำแนะนำได้ว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถป้องกันไฟป่า แต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยให้กระบวนการสร้างป่าใหม่ดำเนินไปได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วย
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE