6
shared

เช็กฐานะการคลัง “เสี่ยงหรือไม่”

25 สิงหาคม 2563 09:54 81
เช็กฐานะการคลัง  “เสี่ยงหรือไม่”

เช็กฐานะการคลัง “เสี่ยงถังแตกหรือไม่”

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทบเศรษฐกิจ ได้ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ขณะที่รายจ่ายรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นเพราะต้องดูแลช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจที่ถูกกระทบจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องออกพ.ร.ก. กู้เงินวงเงิน 1 ล้านล้านบาท  และล่าสุด ครม.ก็อนุมัติกรอบการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 214,093 ล้านบาท ทำให้มีกระแสวิพากวิจารณ์ว่า “คลังถังแตก” ประเด็นนี้ในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ มีความเห็นอย่างไร เราจะขยายประเด็นนี้กับ  ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่า ฐานะการคลังมี “ความเสี่ยง” จะถังแตกจริงหรือ?


ก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้ตั้งไว้ที่ 3.2 ล้านล้านบาท และตั้งรายได้สุทธิ 2.73 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณขาดดุล 4.69 แสนล้านบาท แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ระบาดโควิด-19 รัฐบาลออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ล่าสุดกระทรวงคลังกู้เงินในวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ไปแล้ว 3.18 แสนล้านบาท (ตั้งเป้าหมายจะกู้ในปีงบประมาณ63 จำนวน 6 แสนล้านบาท) 

และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลัง กู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 2.14 แสนล้านบาท  อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังชี้แจงว่า พิจารณากู้เงินตามความจำเป็น 


พร้อมยืนยันว่า ระดับเงินคงคลังของรัฐบาลในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยสถานะเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 อยูที่ระดับ 282,141 ล้านบาท เพียงพอที่จะรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐและดำเนินมาตรการที่ จำเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป


การกู้เพิ่มดังกล่าวทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักบริหารหนี้ (สบน.) คาดการณ์ว่า สิ้งปีงบประมาณปี 2563  หนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 52.4%  (รวมวงเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ที่คาดว่าจะกู้ได้ในปีงบฯ2563ได้ 6 แสนล้านบาท และรวมเงินกู้เพิ่ม 2.14 แสนล้านบาท) 

ส่วนปีงบประมาณ 2564 คาดว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ 57.8% (บวกวงเงินกู้ 1 ล้านล้าน)  ขณะที่ตัวเลขล่าสุด ณ เดือนมิ.ย. 2563 หนี้สาธารณะต่อจีดีพี อยู่ที่  45.83% 

ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ รายการ "เศรษฐกิจ Insight" วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563


เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE