2
shared

โคราชเปิดคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ช่วยภัยแล้ง

24 สิงหาคม 2563 16:45 63
โคราชเปิดคลิกนิกเกษตรเคลื่อนที่ช่วยภัยแล้ง

ผู้ว่าโคราชห่วงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ หลังน้ำในเขื่อนเหลือน้อย เดินหน้าเปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น.ที่วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2563   โดยมีเกษตรกรในพื้นที่มารับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุขจำนวนมาก นอกจากนี้แล้วยังได้มีการมอบพันธุ์ปลา มอบพันธุ์พืช ให้กับผู้นำชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว  อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน  การวินิจฉัยโรคพืช  โรคสัตว์บก  โรคสัตว์น้ำ  รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตร สามารถปรับรูปแบบในการทำการเกษตรให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ และสภาพดินฟ้าอากาศ  ปัญหาภัยแล้ง ให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งนี้ เป็นการออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ที่มีปัญหาด้านการเกษตรในทุกสาขา ที่ไม่สะดวกจะเดินทางไปขอรับบริการ ยังสำนักงานของหน่วยงานนั้นๆ จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่หรือนักวิชาการในแต่ละสาขา เข้ามาให้บริการแก่เกษตรกรถึงพื้นที่ เพราะอาชีพเกษตรกร มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่ในปีนี้หลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับผลกระทบไปด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และที่เกี่ยวข้องจึงได้บูรณการ เข้ามาดูแลฟื้นฟูเกษตรกร ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรได้แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในรูปกิจกรรมให้บริการคลินิกเคลื่อนที่ โดยเน้นการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร


นายวิเชียร กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า สถานการณ์ ณ ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของปลายฤดูฝนแล้วแต่ปริมาณน้ำในเขื่อนแต่ละแห่งยังน้อยเนื่องจากน้ำฝนไม่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ฝนที่ตกลงมาสร้างเพียงแต่ความชุ่มชื้นในพื้นที่เท่านั้น แต่จากการดูตัวเลขปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แต่ละแห่งน้ำฝนไหลเข้าอ่างน้อยมาก จึงต้องมีการปรับแผนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2564 ใหม่และจะต้องเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวในการปรับแผนการใช้น้ำอีกครั้งในสัปดาห์หน้าเพื่อให้ผ่านหน้าแล้งในปี2564 ไปให้ได้เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE