4
shared

'ฉัตรชัย' ชื่นชมนักกีฬาคนพิการสร้างชื่อเสียงให้กับปท.

10 เมษายน 2562 02:30 138
'ฉัตรชัย' ชื่นชมนักกีฬาคนพิการสร้างชื่อเสียงให้กับปท.

'พล.อ.ฉัตรชัย' ชื่นชมนักกีฬาคนพิการของไทยได้เหรียญทองเป็นอันดับ1ของโลก ในการแข่งขัน Iwas world Game 2019

 

วันนี้( 28 มี.ค.62) นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคม นักกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน Iwas world Game 2019 พี่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 10 - 16 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา เข้าพบพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการแข่งขัน

 

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ดีใจที่นักกีฬาคนพิการของไทย ได้เหรียญทองเป็นอันดับหนึ่งของโลก นับเป็นศักยภาพที่น่าชื่นชม และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเรื่องนี้ไปขยายผล ด้วยการส่งเสริมให้ผู้พิการมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง พร้อมเป็นแบบอย่างให้ผู้พิการต่อไป และในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน Iwas world Game จึงอยากให้มีการส่งเสริมศักยภาพของผู้พิการจากการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งการสนับสนุนนักกีฬา และการนำผู้พิการ มารวมกิจกรรมอื่นๆ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้พิการ อีกทั้งเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับผู้พิการ ให้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และ ถือเป็นการโชว์ศักยภาพของการดูแลคนพิการในประเทศ ให้ต่างชาติได้เห็น จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม ทำงานร่วมกับสมาคมนักกีฬาคนพิการ

 

ทั้งนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ย้ำว่า รัฐบาลนี้มีแผน 5 ปีที่ยอดรับการแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยยึดหลัก ให้ผู้พิการทุกคนเข้าถึงบริหารภาครัฐ มีสิทธิ์ ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และ แสดงมห้เห็นถึงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ซึ่งการช่วยเหลือผู้คนพิการ มีหลายด้าน อาทิ การให้กู้เงินโดยไม่สียดอกเบี้ย การจัดหาที่พักให้ผู้พิการ การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม อุปกรณ์คนพิการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และการจัดตั้งศูนย์ผู้พิการทุกจังหวัด เป็นต้น

icon tagแท็กที่เกี่ยวข้อง