ทั่วโลกเตรียมรับเทคโนโลยี 5G สู่ยุคดิจิทัล

18:26 13 สิงหาคม 2561 2,081
เทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ทั่วโลกมุ่งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้งานรวมถึงประเทศไทย มีเป้าหมายจะใช้งาน 5G ภายในปี 2563

เทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรง ทั่วโลกมุ่งพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การใช้งานรวมถึงประเทศไทย มีเป้าหมายจะใช้งาน 5G ภายในปี 2563