46
shared

บอร์ดสลากฯ เล็งจัดระเบียบโควต้าใหม่ - ขายออนไลน์ แก้หวยแพง

19 สิงหาคม 2563 14:28 9925
บอร์ดสลากฯ เล็งจัดระเบียบโควต้าใหม่ - ขายออนไลน์ แก้หวยแพง

คณะกรรมการสลากฯ เตรียม 2 แนวทางแก้ปัญหาสลากฯ แพง ทั้งการจัดระเบียบโควต้า และออกสลากฯ ออนไลน์ แต่ต้องรับฟังความคิดเห็น และเพื่อหาแนวทางที่สังคมยอมรับวันนี้ (19 ส.ค.63) นายธนวรรธน์ พลวิชัย โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ดสลากฯ พิจารณาสถานการณ์การจำหน่ายสลากฯ เกินราคา 80 บาท พบว่า จำนวนผู้ต้องการขายสลากฯ เพิ่มขึ้น จากผู้ขายหน้าใหม่ ทำให้ความต้องการซื้อสลากฯ เพื่อจำหน่ายมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดันราคาปรับสูงขึ้น

คณะกรรมการจึงกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา คือ การปรับจัดระเบียบโควต้าใหม่ และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น สลากฯ ออนไลน์ ที่มีราคา 80 บาท ซึ่งทั้ง 2 แนวทาง ต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อ และให้รายงานความคืบหน้าต่อบอร์ดสลากฯ ทุกการประชุม โดยกำหนดให้มีการประชุม 2 ครั้งต่อเดือน เพื่อต้องการเร่งแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด และเป็นแนวทางที่สังคมยอมรับ

โฆษกสลากฯ ยืนยันว่า บอร์ดสลากฯ ยังไม่ปิดช่องพิมพ์สลากฯ เกิน 100 ล้านฉบับ แต่จากการรายงานสถานการณ์พบว่า สลากฯ 100 ล้านฉบับที่พิมพ์จำหน่ายในปัจจุบัน ยังมีบางรายจำหน่ายเหลือ แต่ส่วนใหญ่จะหมดในนาทีสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า ปริมาณสลากฯ 100 ล้านฉบับเพียงพอต่อความต้องการ และปริมาณ 100 ล้านฉบับ เป็นเพดานที่กองสลากฯ กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสังคมในอนาคต 

สำหรับ ปัจจุบัน สลากฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ สลากโควต้า 33 ล้านฉบับ แจกจ่ายให้กับองค์ต่างๆ ทั้งผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพในการจำหน่ายสลากฯ และ 67 ล้านฉบับ เปิดให้มีการซื้อจอง โดยมีผู้ลงทะเบียนซื้อจอง 1.9 แสนราย แต่มีผู้ได้รับสลากฯ 1.4 แสนราย 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE