สถาบันการศึกษาเร่งปั้นนักรบเศรษฐกิจรับยุค 4.0

20:31 12 สิงหาคม 2561 798
สถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจ ยุค 4.0

สถาบันการศึกษาหลายแห่งปรับหลักสูตรการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจ ยุค 4.0